ट्रेन रनिंग स्टेटस

11020 कोणार्क एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:25 pm
भुबनेश्वर
3:50 pm
3:55 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
4:44 pm
4:46 pm
बालूगांव
5:28 pm
5:30 pm
छत्रपुर
5:50 pm
6:00 pm
ब्रह्मपुर
6:21 pm
6:23 pm
इच्च्पुरम
6:39 pm
6:41 pm
सोमपेटा
7:18 pm
7:20 pm
प्लासा
8:13 pm
8:15 pm
श्रीकाकुलम रोड
9:10 pm
9:15 pm
विजयनगरम जंक्शन
10:15 pm
10:35 pm
विशाखापट्नम
11:19 pm
11:20 pm
अनकपल्ले
11:49 pm
11:50 pm
तुनि
12:14 am
12:15 am
पिथापुरम
12:29 am
12:30 am
समालकोट जंक्शन
1:48 am
1:50 am
राजमुन्द्री
2:14 am
2:15 am
निडादवोलु जंक्शन
2:32 am
2:33 am
तादेपल्लिगुदेम
3:06 am
3:07 am
एलुरु
4:45 am
5:05 am
विजयवाडा जंक्शन
6:02 am
6:03 am
मधिरा
6:33 am
6:34 am
खम्मम
7:20 am
7:21 am
मह्बुबाबाद
8:08 am
8:10 am
वारंगल जंक्शन
8:43 am
8:45 am
काजीपेट जंक्शन
11:20 am
11:30 am
सिकंदराबाद जंक्शन
11:43 am
11:45 am
बेगमपेट
12:14 pm
12:15 pm
लिंगम्पल्ली
1:39 pm
1:40 pm
तंदूर
2:05 pm
2:06 pm
सरम
3:55 pm
4:00 pm
वाडी जंक्शन
4:32 pm
4:35 pm
कलबुर्गी
6:50 pm
6:55 pm
शोलापुर जंक्शन
10:25 pm
10:30 pm
दौंड जंक्शन
11:45 pm
11:50 pm
पुणे जंक्शन
12:53 am
12:55 am
लोनावाला
1:43 am
1:45 am
कर्जत
2:37 am
2:40 am
कल्याण जंक्शन
2:57 am
3:00 am
ठाणे
3:22 am
3:25 am
दादर सेंट्रल
3:55 am
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस