ट्रेन रनिंग स्टेटस

12164 चेन्नई एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:45 am
चेन्नई एग्मोर
9:20 am
9:25 am
रेनिगुन्टा जंक्शन
9:54 am
9:55 am
कोडूरु
10:24 am
10:25 am
राजमपेटा
11:13 am
11:15 am
कडप्पा
11:49 am
11:50 am
येर्रगुन्तला
12:49 pm
12:50 pm
तदिपत्री
1:39 pm
1:40 pm
गूटी जंक्शन
2:20 pm
2:30 pm
गुंतकल जंक्शन
3:09 pm
3:10 pm
अदोनी
3:48 pm
3:50 pm
मंत्रालयम रोड
4:28 pm
4:30 pm
रायचूर
5:19 pm
5:20 pm
सैदपुर
5:49 pm
5:50 pm
यादगिर
7:05 pm
7:10 pm
वाडी जंक्शन
7:22 pm
7:23 pm
शाहाबाद
7:49 pm
7:50 pm
कलबुर्गी
9:50 pm
9:55 pm
शोलापुर जंक्शन
2:20 am
2:30 am
पुणे जंक्शन
3:28 am
3:30 am
लोनावाला
4:57 am
5:00 am
कल्याण जंक्शन
6:00 am
 
दादर सेंट्रल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
HA1
A1
B1
B2
B3
S1
PC
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
UR
GS