ट्रेन रनिंग स्टेटस

12510 गुवाहाटी बंगलौर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:20 am
गुवाहाटी
6:35 am
6:37 am
कामख्या जंक्शन
7:16 am
7:21 am
रंगिया जंक्शन
8:15 am
8:17 am
बरपेटा रोड
9:45 am
9:50 am
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
10:15 am
10:17 am
कोकराझार
11:12 am
11:14 am
न्यू अलीपुरद्वार
11:35 am
11:37 am
न्यू कूच बिहार
12:40 pm
12:42 pm
धुप्गुरी
1:27 pm
1:29 pm
जलपाईगुड़ी रोड
2:20 pm
2:30 pm
न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन
3:45 pm
3:47 pm
किशनगंज
4:33 pm
4:35 pm
बारसोई जंक्शन
6:30 pm
6:40 pm
मालदा टाउन
7:17 pm
7:19 pm
न्यू फरक्का जंक्शन
9:03 pm
9:05 pm
रामपुर हाट
9:53 pm
9:58 pm
बोलपुर शांतिनिकेतन
12:45 am
1:05 am
हावड़ा जंक्शन
2:45 am
3:00 am
खड़गपुर जंक्शन
4:25 am
4:27 am
बालासोर
5:28 am
5:30 am
भद्रख
6:04 am
6:06 am
जजपुर केवंझर रोड
7:06 am
7:11 am
कट्टक
7:50 am
7:55 am
भुबनेश्वर
8:20 am
8:40 am
खुर्दा रोड जंक्शन
9:29 am
9:31 am
बालूगांव
10:35 am
10:40 am
ब्रह्मपुर
12:05 pm
12:07 pm
प्लासा
1:02 pm
1:04 pm
श्रीकाकुलम रोड
2:05 pm
2:10 pm
विजयनगरम जंक्शन
3:25 pm
3:45 pm
विशाखापट्नम
6:38 pm
6:40 pm
राजमुन्द्री
9:25 pm
9:35 pm
विजयवाडा जंक्शन
4:35 am
4:45 am
पेरम्बुर
5:48 am
5:50 am
अरक्कोनम
6:40 am
6:50 am
काटपाडी जंक्शन
8:18 am
8:20 am
जोलारपेट जंक्शन
9:38 am
9:40 am
बंगारपेट जंक्शन
10:33 am
10:35 am
कृष्णराजपुरम
10:44 am
10:45 am
बंगलौर ईस्ट
11:40 am
 
बंगलौर कैन्ट