ट्रेन रनिंग स्टेटस

12511 राप्तीसागर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:35 am
गोरखपुर जंक्शन
7:13 am
7:15 am
खलीलाबाद
7:41 am
7:44 am
बस्ती
8:28 am
8:30 am
मनकापुर जंक्शन
9:00 am
9:05 am
गोंडा जंक्शन
10:27 am
10:29 am
बाराबंकी जंक्शन
11:01 am
11:04 am
बादशाहनगर
11:35 am
11:50 am
ऐशबाग़
12:40 pm
12:42 pm
उन्नाव जंक्शन
1:17 pm
1:22 pm
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
2:23 pm
2:25 pm
पोख्रायण
3:05 pm
3:10 pm
ओराई
4:45 pm
4:55 pm
झाँसी जंक्शन
5:59 pm
6:01 pm
ललितपुर
9:05 pm
9:10 pm
भोपाल जंक्शन
10:55 pm
11:05 pm
इटारसी जंक्शन
12:07 am
12:09 am
घोरादोंग्री
12:53 am
12:55 am
बेतुल
1:20 am
1:22 am
अमला जंक्शन
2:17 am
2:19 am
पांधुरना
3:55 am
4:00 am
नागपुर जंक्शन
4:58 am
5:00 am
सेवाग्राम जंक्शन
5:38 am
5:40 am
हिंगनघाट
6:55 am
6:58 am
चंद्रपुर महाराष्ट्र
8:05 am
8:35 am
बल्हारशाह
9:24 am
9:25 am
सिरपुर कागजनगर
10:02 am
10:03 am
बेल्लमपल्ली
10:18 am
10:19 am
मन्चीरीयाल
10:28 am
10:29 am
रामागुंडम
12:08 pm
12:10 pm
वारंगल जंक्शन
1:35 pm
1:37 pm
खम्मम
3:45 pm
3:55 pm
विजयवाडा जंक्शन
5:18 pm
5:19 pm
चीराला
5:59 pm
6:00 pm
ओंगुल
7:19 pm
7:20 pm
नेल्लोर
8:43 pm
8:45 pm
गुडूर जंक्शन
11:20 pm
11:50 pm
MGR चेन्नई सेंट्रल
1:35 am
1:40 am
काटपाडी जंक्शन
3:08 am
3:10 am
जोलारपेट जंक्शन
4:45 am
4:50 am
सेलम जंक्शन
6:00 am
6:05 am
ईरोड जंक्शन
6:43 am
6:45 am
तिरुप्पूर
7:41 am
7:45 am
कोइंबटोर जंक्शन
8:57 am
9:00 am
पालघाट जंक्शन
9:23 am
9:25 am
ओट्टापालम
10:09 am
10:10 am
वाडक्कांचेरी
10:27 am
10:30 am
त्रिचुर
10:54 am
10:55 am
इरिंजालक्कुड़ा
11:02 am
11:03 am
चालक्कुड़ी
11:19 am
11:20 am
अंगमाली
11:33 am
11:35 am
अलवाए
12:05 pm
12:07 pm
एर्नाकुलम टाउन
12:30 pm
12:35 pm
एर्नाकुलम जंक्शन
1:29 pm
1:30 pm
चेरतला
1:57 pm
2:00 pm
अल्लेप्पी
2:09 pm
2:10 pm
अम्बलापुल्हा
2:34 pm
2:35 pm
हरिप्पद
3:03 pm
3:05 pm
कायांकुलम जंक्शन
4:02 pm
4:05 pm
कोल्लम जंक्शन
5:20 pm
 
त्रिवेंद्रम सेंट्रल