ट्रेन रनिंग स्टेटस

12666 कन्याकुमारी हावड़ा एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:00 am
कन्याकुमारी
8:20 am
8:25 am
नागरकोविल जंक्शन
9:35 am
9:40 am
तिरुनेलवेली जंक्शन
10:13 am
10:15 am
वांची मनियाच्ची जंक्शन
10:49 am
10:50 am
कोविलपट्टी
11:14 am
11:15 am
सतुर
11:38 am
11:40 am
विरुदुनगर जंक्शन
12:45 pm
12:50 pm
मदुरई जंक्शन
1:21 pm
1:22 pm
कोडईकनाल रोड
1:45 pm
1:50 pm
डिंडीगुल जंक्शन
4:10 pm
4:20 pm
तिरुच्चिरापल्ली जंक्शन
4:39 pm
4:40 pm
श्रीरंगम
5:19 pm
5:20 pm
अरियलुर
5:50 pm
5:52 pm
वृद्धाचलम जंक्शन
7:00 pm
7:05 pm
विल्लुपुरम जंक्शन
8:04 pm
8:05 pm
मेलमरुवथुर
8:38 pm
8:40 pm
चेंगलपट्टू जंक्शन
9:09 pm
9:10 pm
तांबरम
10:05 pm
10:30 pm
चेन्नई एग्मोर
1:29 am
1:30 am
नेल्लोर
2:54 am
2:55 am
ओंगुल
5:20 am
5:25 am
विजयवाडा जंक्शन
6:14 am
6:15 am
एलुरु
7:40 am
7:42 am
राजमुन्द्री
11:40 am
12:00 pm
विशाखापट्नम
4:00 pm
4:02 pm
ब्रह्मपुर
6:20 pm
6:40 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
7:07 pm
7:12 pm
भुबनेश्वर
7:49 pm
7:54 pm
कट्टक
10:47 pm
10:49 pm
बालासोर
12:30 am
1:00 am
खड़गपुर जंक्शन
3:10 am
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
B1
B2
B3
A1
S1
S2
S3
S4
S5
PC
S6
S7
S8
S9
S10
S11
UR
UR
GS
VP