ट्रेन रनिंग स्टेटस

13152 सियाल्दा एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:55 pm
जम्मू तवी
7:13 pm
7:15 pm
विजिय्पुर जम्मू
7:28 pm
7:30 pm
साम्बा
7:45 pm
7:46 pm
हिरा नगर
7:50 pm
7:51 pm
चक्दयाला
8:59 pm
9:01 pm
कठुआ
9:18 pm
9:20 pm
सुजानपुर
9:47 pm
9:52 pm
पठानकोट कैंट
10:27 pm
10:29 pm
मुकेरियन
10:45 pm
10:47 pm
दसुया
11:00 pm
11:02 pm
टांडा उर्मर
12:05 am
12:10 am
जालंधर कैन्ट जंक्शन
12:23 am
12:25 am
फगवारा जंक्शन
1:55 am
2:05 am
लुधियाना जंक्शन
2:47 am
2:49 am
खन्ना
3:05 am
3:07 am
सिरहिन्द जंक्शन
3:24 am
3:26 am
राजपुरा जंक्शन
3:55 am
3:57 am
अम्बाला सिटी
4:20 am
4:27 am
अम्बाला कैंट जंक्शन
5:02 am
5:04 am
जगाधरी वर्कशॉप
5:10 am
5:12 am
यमुनानगर जगाधरी
5:55 am
6:05 am
सहारनपुर जंक्शन
6:37 am
6:40 am
रूरकी
7:05 am
7:08 am
लक्सर जंक्शन
7:18 am
7:19 am
रईसी
7:33 am
7:35 am
चंडोक
7:44 am
7:45 am
मुआज्ज़म्पुर नरेन जंक्शन
8:02 am
8:07 am
नजीबाबाद जंक्शन
8:24 am
8:26 am
नगीना
8:42 am
8:44 am
धामपुर
9:01 am
9:03 am
सोहरा
9:19 am
9:21 am
कंठ
10:27 am
10:35 am
मुरादाबाद जंक्शन
11:05 am
11:07 am
रामपुर
11:26 am
11:28 am
मिलक
11:54 am
11:56 am
क्लुत्तेर्बुक्क्गंज
12:12 pm
12:15 pm
बरेली जंक्शन
12:33 pm
12:35 pm
पिताम्बरपुर
1:01 pm
1:03 pm
तिलहर
1:32 pm
1:34 pm
शाहजहांपुर जंक्शन
1:43 pm
1:45 pm
रोजा जंक्शन
2:11 pm
2:13 pm
अन्झी शाहाबाद
2:35 pm
2:40 pm
हरदोई
3:10 pm
3:12 pm
बलामाऊ जंक्शन
3:38 pm
3:40 pm
संडीला
4:10 pm
4:12 pm
मलीहाबाद
5:05 pm
5:20 pm
लखनऊ जंक्शन
6:05 pm
6:07 pm
बाराबंकी जंक्शन
6:27 pm
6:28 pm
सफदरगंज
6:50 pm
6:51 pm
दर्याबाद
7:12 pm
7:13 pm
रुदौली
8:01 pm
8:02 pm
सोह्वल
8:46 pm
8:51 pm
फैजाबाद जंक्शन
9:01 pm
9:02 pm
आचार्य नरेन्द्र देव नगर
9:11 pm
9:13 pm
अयोध्या
9:55 pm
9:57 pm
गोशैनगंज
10:18 pm
10:20 pm
अकबरपुर जंक्शन
10:37 pm
10:38 pm
मालीपुर
11:05 pm
11:10 pm
शाहगंज जंक्शन
11:45 pm
11:49 pm
जौनपुर जंक्शन
1:20 am
1:30 am
वाराणसी जंक्शन
1:41 am
1:43 am
काशी
2:35 am
2:58 am
दीनदयाल उपाध्याय Jn
3:15 am
3:16 am
चंदौली मझवार
3:24 am
3:25 am
सैद्रजा
3:45 am
3:46 am
भबुआ रोड
4:03 am
4:04 am
कुद्रा
4:23 am
4:24 am
सासाराम
4:40 am
4:42 am
डेहरी आन सोन
4:48 am
4:49 am
सोन नगर जंक्शन
4:59 am
5:00 am
अनुग्रह नारायण रोड
5:16 am
5:17 am
जाखिम
5:28 am
5:29 am
रफीगंज
5:42 am
5:43 am
गुरारू
6:09 am
6:14 am
गया जंक्शन
7:11 am
7:13 am
तन्कुप्पा
7:24 am
7:26 am
पहरपुर
7:36 am
7:38 am
गुरपा
8:00 am
8:02 am
गुझंदी
8:12 am
8:14 am
कोडरमा
8:33 am
8:35 am
पर्सबाद
8:44 am
8:46 am
चौबे
8:51 am
8:53 am
हज़ारीबाग़ रोड
9:15 am
9:17 am
पारसनाथ
9:35 am
9:40 am
गोमोह जंक्शन
10:07 am
10:12 am
धनबाद जंक्शन
11:02 am
11:03 am
कुमारडूबी
11:07 am
11:09 am
बराकर
11:14 am
11:16 am
कुल्टी
11:35 am
11:45 am
आसनसोल जंक्शन
12:00 pm
12:02 pm
रानीगंज
12:13 pm
12:15 pm
अंदल जंक्शन
12:31 pm
12:33 pm
दुर्गापुर
12:43 pm
12:45 pm
पानागढ़
1:38 pm
1:43 pm
बर्द्धमान जंक्शन
2:34 pm
2:35 pm
कमार्कुंदु
3:07 pm
3:08 pm
दक्षिणशेवर
3:45 pm
 
कोलकता