ट्रेन रनिंग स्टेटस

13308 गंगा सत्लज एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:10 pm
फिरोजपुर कैन्ट जंक्शन
4:46 pm
4:48 pm
मखु
5:20 pm
5:22 pm
लोहियन खास जंक्शन
5:45 pm
5:47 pm
मल्सियन शाहकोट
6:05 pm
6:07 pm
नकोदर जंक्शन
6:21 pm
6:23 pm
नूरमहल
6:36 pm
6:38 pm
बीलगा
7:03 pm
7:05 pm
फिल्लौर जंक्शन
7:55 pm
8:05 pm
लुधियाना जंक्शन
8:23 pm
8:25 pm
धन्दारी कलां
8:57 pm
8:59 pm
खन्ना
9:07 pm
9:09 pm
मंदी गोबिंद गढ़
9:18 pm
9:20 pm
सिरहिन्द जंक्शन
9:40 pm
9:42 pm
राजपुरा जंक्शन
10:03 pm
10:05 pm
अम्बाला सिटी
10:30 pm
10:35 pm
अम्बाला कैंट जंक्शन
10:57 pm
10:59 pm
बरार
11:19 pm
11:21 pm
यमुनानगर जगाधरी
12:01 am
12:10 am
सहारनपुर जंक्शन
12:42 am
12:44 am
रूरकी
1:05 am
1:07 am
लक्सर जंक्शन
1:48 am
1:50 am
नजीबाबाद जंक्शन
2:09 am
2:11 am
नगीना
2:27 am
2:29 am
धामपुर
2:43 am
2:45 am
सोहरा
2:59 am
3:01 am
कंठ
3:55 am
4:00 am
मुरादाबाद जंक्शन
4:29 am
4:31 am
रामपुर
4:51 am
4:52 am
मिलक
5:32 am
5:34 am
बरेली जंक्शन
5:52 am
5:54 am
पिताम्बरपुर
6:20 am
6:22 am
तिलहर
6:49 am
6:51 am
शाहजहांपुर जंक्शन
7:19 am
7:21 am
अन्झी शाहाबाद
7:46 am
7:48 am
हरदोई
8:16 am
8:18 am
बलामाऊ जंक्शन
10:20 am
10:30 am
लखनऊ जंक्शन
11:28 am
11:30 am
बाराबंकी जंक्शन
12:07 pm
12:08 pm
दर्याबाद
12:24 pm
12:25 pm
पत्रंगा
1:00 pm
1:01 pm
रुदौली
1:19 pm
1:20 pm
सोह्वल
1:55 pm
2:00 pm
फैजाबाद जंक्शन
2:11 pm
2:12 pm
आचार्य नरेन्द्र देव नगर
2:26 pm
2:28 pm
अयोध्या
3:09 pm
3:11 pm
गोशैनगंज
3:29 pm
3:31 pm
अकबरपुर जंक्शन
4:13 pm
4:15 pm
मालीपुर
4:40 pm
4:41 pm
बिल्वाई
5:11 pm
5:15 pm
शाहगंज जंक्शन
5:35 pm
5:36 pm
खेता सराय
5:46 pm
5:47 pm
मिहरवान
6:15 pm
6:17 pm
जौनपुर जंक्शन
6:37 pm
6:38 pm
जफराबाद जंक्शन
6:54 pm
6:55 pm
जलालगंज
8:30 pm
8:45 pm
वाराणसी जंक्शन
8:57 pm
8:59 pm
काशी
9:45 pm
10:05 pm
दीनदयाल उपाध्याय Jn
10:25 pm
10:26 pm
सैद्रजा
10:46 pm
10:47 pm
भबुआ रोड
11:04 pm
11:05 pm
कुद्रा
11:24 pm
11:25 pm
सासाराम
11:41 pm
11:43 pm
डेहरी आन सोन
11:56 pm
11:57 pm
अनुग्रह नारायण रोड
1:05 am
1:10 am
गया जंक्शन
2:29 am
2:31 am
कोडरमा
3:04 am
3:06 am
हज़ारीबाग़ रोड
3:27 am
3:29 am
पारसनाथ
4:00 am
4:05 am
गोमोह जंक्शन
4:33 am
4:35 am
तेतुलमारी
5:05 am
 
धनबाद जंक्शन