ट्रेन रनिंग स्टेटस

14321 बरेली भुज एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:35 am
बरेली जंक्शन
7:10 am
7:11 am
मिलक
7:33 am
7:35 am
रामपुर
8:13 am
8:18 am
मुरादाबाद जंक्शन
8:45 am
8:47 am
अमरोहा
9:09 am
9:10 am
गजरौला जंक्शन
9:53 am
9:55 am
हापुर जंक्शन
10:08 am
10:10 am
पिलखुआ
10:48 am
10:50 am
गाजियाबाद जंक्शन
11:40 am
11:50 am
पुरानी दिल्ली जंक्शन
12:04 pm
12:05 pm
दिल्ली सराय रोहिल्ला
12:22 pm
12:24 pm
दिल्ली कैन्ट
12:30 pm
12:32 pm
पालम
12:45 pm
12:47 pm
गुडगाँव
12:57 pm
12:58 pm
गढ़ी हरसरू जंक्शन
1:13 pm
1:15 pm
पटौदी रोड
1:50 pm
1:52 pm
रेवाड़ी जंक्शन
2:29 pm
2:30 pm
खैरथल
2:52 pm
2:55 pm
अलवर जंक्शन
3:10 pm
3:11 pm
मलाखेरा
3:24 pm
3:25 pm
राजगढ़
3:50 pm
3:54 pm
बांदीकुई जंक्शन
4:12 pm
4:14 pm
दौसा
4:48 pm
4:49 pm
गेटर जगतपुरा
4:54 pm
4:56 pm
गांधीनगर जयपुर
5:20 pm
5:30 pm
जयपुर जंक्शन
6:20 pm
6:22 pm
फुलेरा जंक्शन
6:32 pm
6:33 pm
नरेना
7:05 pm
7:07 pm
किशनगढ़
8:05 pm
8:15 pm
अजमेर जंक्शन
8:56 pm
8:58 pm
ब्यावर
10:13 pm
10:15 pm
मारवाड़ जंक्शन
10:58 pm
11:00 pm
फालना
1:25 am
1:35 am
आबू रोड
2:47 am
2:50 am
पालनपुर जंक्शन
3:11 am
3:13 am
दिसा
3:29 am
3:31 am
भीलडी जंक्शन
3:51 am
3:53 am
दियोदर
4:23 am
4:25 am
राधनपुर
4:55 am
4:57 am
संतालपुर
6:38 am
6:40 am
समखिअली जंक्शन
6:56 am
6:58 am
भचाऊ
7:40 am
8:10 am
गांधीधाम जंक्शन
8:18 am
8:20 am
आदिपुर
8:30 am
8:32 am
अंजार
9:30 am
 
भुज