ट्रेन रनिंग स्टेटस

15708 अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:10 am
अमृतसर जंक्शन
7:24 am
7:26 am
जन्दिअला
7:43 am
7:45 am
ब्यास जंक्शन
8:06 am
8:08 am
करतारपुर
8:30 am
8:35 am
जालंधर सिटी जंक्शन
8:43 am
8:45 am
जालंधर कैन्ट जंक्शन
8:58 am
9:00 am
फगवारा जंक्शन
9:11 am
9:12 am
गोराया
9:23 am
9:25 am
फिल्लौर जंक्शन
9:50 am
10:00 am
लुधियाना जंक्शन
10:38 am
10:40 am
खन्ना
10:54 am
10:56 am
सिरहिन्द जंक्शन
11:15 am
11:17 am
राजपुरा जंक्शन
11:55 am
12:00 pm
अम्बाला कैंट जंक्शन
12:53 pm
12:55 pm
करनाल
1:22 pm
1:24 pm
पानीपत जंक्शन
1:54 pm
1:56 pm
सोनीपत
2:40 pm
2:42 pm
सब्जी मंडी
3:05 pm
3:20 pm
पुरानी दिल्ली जंक्शन
4:48 pm
4:50 pm
खुर्जा जंक्शन
5:25 pm
5:27 pm
अलीगढ जंक्शन
6:22 pm
6:24 pm
हाथरस जंक्शन
7:08 pm
7:13 pm
टूंडला जंक्शन
7:30 pm
7:32 pm
फिरोजाबाद
8:42 pm
8:47 pm
इटावा
10:45 pm
10:55 pm
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
11:16 pm
11:18 pm
उन्नाव जंक्शन
12:22 am
12:32 am
ऐशबाग़
12:49 am
12:52 am
बादशाहनगर
1:35 am
1:37 am
बाराबंकी जंक्शन
2:55 am
3:00 am
गोंडा जंक्शन
3:24 am
3:26 am
मनकापुर जंक्शन
4:17 am
4:20 am
बस्ती
4:43 am
4:45 am
खलीलाबाद
5:45 am
6:00 am
गोरखपुर जंक्शन
6:48 am
6:50 am
डोरिया सदर
7:30 am
7:32 am
मैरवा
7:53 am
7:58 am
सिवान जंक्शन
9:35 am
9:50 am
छपरा जंक्शन
10:23 am
10:25 am
दिघवारा
10:50 am
10:55 am
सोनपुर जंक्शन
11:05 am
11:10 am
हाजीपुर जंक्शन
12:10 pm
12:15 pm
मुजफ्फरपुर जंक्शन
12:36 pm
12:38 pm
ढोली
12:51 pm
12:53 pm
खुदीराम बोस पूसा
1:35 pm
1:40 pm
समस्तीपुर जंक्शन
3:15 pm
3:25 pm
बरौनी जंक्शन
3:43 pm
3:48 pm
बेगू सराय
4:27 pm
4:32 pm
खगरिया जंक्शन
4:42 pm
4:44 pm
मानसी जंक्शन
5:21 pm
5:23 pm
थाना बिहपुर जंक्शन
5:38 pm
5:40 pm
नौगछिया
6:16 pm
6:18 pm
कुर्सेला
6:48 pm
6:50 pm
करागोला रोड
7:55 pm
 
कटिहार जंक्शन