ट्रेन रनिंग स्टेटस

16022 कावेरी एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:00 pm
मैसूर जंक्शन
9:19 pm
9:20 pm
पन्दवापुरा
9:38 pm
9:40 pm
मंड्या
9:58 pm
10:00 pm
मद्दुर
10:14 pm
10:15 pm
चन्नपटना
10:29 pm
10:30 pm
रामनगरम
10:54 pm
10:55 pm
केन्गेरी
11:45 pm
11:50 pm
KSR बेंगलूरु
12:00 am
12:02 am
बंगलौर कैन्ट
12:08 am
12:10 am
कृष्णराजपुरम
12:23 am
12:24 am
वाईटफील्ड
1:08 am
1:10 am
बंगारपेट जंक्शन
1:38 am
1:40 am
कुप्पम
2:45 am
2:50 am
जोलारपेट जंक्शन
3:18 am
3:20 am
अम्बुर
4:03 am
4:05 am
काटपाडी जंक्शन
4:28 am
4:30 am
वलाजह रोड
4:44 am
4:45 am
शोलिन्घुर
4:58 am
5:00 am
अनावार्दिखंपेट्ठई
5:13 am
5:15 am
अरक्कोनम
5:38 am
5:40 am
तिरुवल्लुर
6:08 am
6:10 am
पेरम्बुर
7:00 am
 
MGR चेन्नई सेंट्रल