ट्रेन रनिंग स्टेटस

16687 नवयुग एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति


26-Sep-2018 को ट्रैन नहीं चलती है from Mangalore Central

आगमन
प्रस्थान
5:05 pm
मंगलौर सेंट्रल
5:44 pm
5:45 pm
कासरगोड
7:07 pm
7:10 pm
कननोर
7:29 pm
7:30 pm
थालास्सेरी
8:27 pm
8:30 pm
कालीकट
10:00 pm
10:10 pm
शोरानूर जंक्शन
10:47 pm
10:50 pm
पालघाट जंक्शन
12:37 am
12:40 am
कोइंबटोर जंक्शन
1:18 am
1:20 am
तिरुप्पूर
2:55 am
3:05 am
ईरोड जंक्शन
4:02 am
4:05 am
सेलम जंक्शन
5:58 am
6:00 am
जोलारपेट जंक्शन
7:20 am
7:25 am
काटपाडी जंक्शन
7:59 am
8:00 am
चित्तूर
9:20 am
9:25 am
तिरुपति
9:50 am
10:00 am
रेनिगुन्टा जंक्शन
11:23 am
11:25 am
गुडूर जंक्शन
11:54 am
11:55 am
नेल्लोर
1:29 pm
1:30 pm
ओंगुल
2:49 pm
2:50 pm
तेनाली जंक्शन
4:10 pm
4:20 pm
विजयवाडा जंक्शन
5:36 pm
5:38 pm
खम्मम
7:40 pm
7:45 pm
वारंगल जंक्शन
9:05 pm
9:06 pm
रामागुंडम
11:25 pm
11:30 pm
बल्हारशाह
11:46 pm
11:47 pm
चंद्रपुर महाराष्ट्र
1:35 am
1:36 am
सेवाग्राम जंक्शन
2:50 am
2:55 am
नागपुर जंक्शन
7:20 am
7:30 am
इटारसी जंक्शन
9:15 am
9:20 am
भोपाल जंक्शन
2:00 pm
2:10 pm
झाँसी जंक्शन
3:30 pm
3:35 pm
ग्वालियर जंक्शन
4:31 pm
4:32 pm
धौलपुर
5:15 pm
5:20 pm
आगरा कैन्ट
8:00 pm
8:01 pm
फरीदाबाद
8:40 pm
9:10 pm
ह निजामुद्दीन जंक्शन
9:40 pm
11:30 pm
नई दिल्ली
12:01 am
12:02 am
शकूरबस्ती
12:20 am
12:21 am
बहादुरगढ़
12:55 am
12:57 am
रोहतक जंक्शन
1:38 am
1:43 am
जींद जंक्शन
2:07 am
2:08 am
नरवाना जंक्शन
2:27 am
2:28 am
टोहाना
3:10 am
3:15 am
जाखल जंक्शन
3:56 am
3:57 am
सुनाम
4:13 am
4:14 am
संगरूर
4:48 am
4:53 am
धुरी जंक्शन
5:09 am
5:10 am
मलेरकोटला
5:39 am
5:40 am
किला रायपुर
6:32 am
6:40 am
लुधियाना जंक्शन
6:54 am
6:55 am
फिल्लौर जंक्शन
7:15 am
7:16 am
फगवारा जंक्शन
7:37 am
7:42 am
जालंधर कैन्ट जंक्शन
8:18 am
8:19 am
टांडा उर्मर
8:52 am
8:53 am
दसुया
9:09 am
9:10 am
मुकेरियन
10:15 am
10:20 am
पठानकोट कैंट
10:59 am
11:00 am
कठुआ
11:37 am
11:38 am
साम्बा
12:04 pm
12:05 pm
बरी ब्रह्मण
12:55 pm
1:05 pm
जम्मू तवी
2:09 pm
2:10 pm
उधमपुर
3:10 pm
 
श्री माता वैष्णो देवी कटरा