ट्रेन रनिंग स्टेटस

20809 नागवल्ली एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:10 am
संबलपुर
11:46 am
11:48 am
बरगढ़ रोड
12:55 pm
1:00 pm
बालांगीर
1:55 pm
2:05 pm
टिटलागढ
2:18 pm
2:20 pm
केसिंगा
3:48 pm
3:50 pm
मुनिगुदा
4:55 pm
5:00 pm
रायगडा
5:38 pm
5:40 pm
पार्वतीपुरम टाउन
6:05 pm
6:07 pm
बोब्बिली जंक्शन
6:35 pm
6:37 pm
गजपतिनगरम
7:05 pm
7:10 pm
विजयनगरम जंक्शन
8:20 pm
8:40 pm
विशाखापट्नम
11:38 pm
11:40 pm
राजमुन्द्री
1:00 am
1:02 am
एलुरु
2:35 am
2:40 am
रायानापाडू
6:00 am
6:02 am
काजीपेट जंक्शन
9:00 am
9:20 am
सिकंदराबाद जंक्शन
10:55 am
10:57 am
कमारेड्डी
11:48 am
11:50 am
निजामाबाद
12:18 pm
12:20 pm
बसर
1:35 pm
1:37 pm
मुद्खेद जंक्शन
2:20 pm
 
हज़ूर साहिब नांदेड़