ट्रेन रनिंग स्टेटस

22820 विशाखापट्नम भुबनेश्वर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:25 pm
विशाखापट्नम
3:41 pm
3:43 pm
सिम्हाचालम
4:25 pm
4:30 pm
विजयनगरम जंक्शन
4:55 pm
4:56 pm
चिपुरुपल्ली
5:14 pm
5:15 pm
पोंदुरु
5:30 pm
5:35 pm
श्रीकाकुलम रोड
5:50 pm
5:51 pm
तिलारू
6:02 pm
6:03 pm
कोटबोम्मली
6:15 pm
6:16 pm
नौपाडा जंक्शन
6:45 pm
6:50 pm
प्लासा
7:03 pm
7:04 pm
मंदासा रोड
7:19 pm
7:20 pm
सोमपेटा
7:33 pm
7:34 pm
इच्च्पुरम
7:55 pm
8:00 pm
ब्रह्मपुर
8:14 pm
8:15 pm
छत्रपुर
8:23 pm
8:24 pm
गंजाम
8:39 pm
8:40 pm
रम्भा
8:50 pm
8:51 pm
खल्लिकोट
8:57 pm
8:58 pm
चिल्का
9:04 pm
9:05 pm
बालूगांव
9:17 pm
9:18 pm
गंगाधारपुर
9:26 pm
9:27 pm
कुहुरी
9:33 pm
9:34 pm
कलुपारा घाट
9:40 pm
9:41 pm
भुसंदपुर
9:47 pm
9:48 pm
निरकरपुर
10:45 pm
10:50 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
11:20 pm
 
भुबनेश्वर