ट्रेन रनिंग स्टेटस

37757 बंदेल कटवा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:25 pm
बंदेल जंक्शन
11:30 pm
11:31 pm
बंश बरिया
11:35 pm
11:36 pm
ट्रीबेनी
11:38 pm
11:39 pm
कुन्तिघाट
11:41 pm
11:42 pm
डुमूर्दहा
11:44 pm
11:45 pm
खामरगाछी
11:48 pm
11:49 pm
जीरत
11:52 pm
11:53 pm
बालागढ़
11:55 pm
11:56 pm
सोंरा बाज़ार
11:59 pm
12:00 am
बहुला
12:02 am
12:03 am
गुप्तीपारा
12:08 am
12:09 am
अम्बिका कलना
12:12 am
12:13 am
बघणपरा
12:17 am
12:18 am
धात्रिग्राम
12:22 am
12:23 am
नंदीग्राम
12:26 am
12:27 am
समुद्रगढ़
12:30 am
12:31 am
कालीनगर
12:36 am
12:38 am
नाबाद्वीप धाम
12:40 am
12:41 am
बिस्नुप्रिया
12:44 am
12:45 am
भंदार्तिकुरी
12:47 am
12:48 am
पुर्बस्तली
12:51 am
12:52 am
मेर्ताला पहलेय हॉल्ट
12:55 am
12:56 am
लक्ष्मीपुर
12:58 am
12:59 am
बेलेर्हत
1:03 am
1:04 am
पातुली
1:08 am
1:09 am
अग्रद्विप
1:11 am
1:12 am
सहेब्ताला
1:15 am
1:16 am
डैनहत
1:35 am
 
कटवा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)