ट्रेन रनिंग स्टेटस

58528 विशाखापट्नम रायपुर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:55 am
विशाखापट्नम
3:06 am
3:07 am
मर्रिपलेम हॉल्ट
3:13 am
3:15 am
सिम्हाचालम
3:18 am
3:19 am
सिंहचलाम नॉर्थ
3:26 am
3:28 am
पेंदुर्ती
3:37 am
3:39 am
कोतवालशा
3:47 am
3:49 am
कन्टकपल्ली
3:56 am
3:58 am
अलामंदा
4:04 am
4:06 am
कोरुकोंदा
4:20 am
4:35 am
विजयनगरम जंक्शन
4:44 am
4:46 am
गोत्लम
4:52 am
4:54 am
गरुडाबिल्ली
5:05 am
5:07 am
गजपतिनगरम
5:15 am
5:17 am
कोमटीपल्ली
5:28 am
5:30 am
दोंकिनावालासा
5:45 am
5:50 am
बोब्बिली जंक्शन
6:00 am
6:02 am
सितानगरम
6:09 am
6:10 am
नरसीपुरम हॉल्ट
6:20 am
6:25 am
पार्वतीपुरम
6:28 am
6:30 am
पार्वतीपुरम टाउन
6:44 am
6:46 am
गुमदा
6:55 am
6:57 am
कुनेरू
7:08 am
7:10 am
जिमिडी पेटा
7:30 am
7:32 am
लद्दा
8:35 am
8:45 am
रायगडा
8:58 am
9:00 am
सिंगापुरम रोड
9:10 am
9:12 am
ठेरुबली
9:33 am
9:35 am
बिस्संकुत्तैक
9:50 am
9:55 am
मुनिगुदा
10:05 am
10:07 am
दोइकल्लू
10:20 am
10:25 am
अम्बोदाला
10:43 am
10:45 am
लंजिगढ़ रोड
11:02 am
11:07 am
नोर्ला रोड
11:18 am
11:23 am
रूपरा रोड
11:30 am
11:32 am
कंडेल रोड
11:53 am
11:58 am
केसिंगा
12:50 pm
1:00 pm
टिटलागढ
1:10 pm
1:12 pm
रहेंबता
1:22 pm
1:24 pm
मुरिबहल
1:40 pm
1:50 pm
कन्ताबंजी
2:02 pm
2:04 pm
तुरेकला रोड
2:15 pm
2:20 pm
हरिशंकर रोड
2:30 pm
2:32 pm
लखना
2:45 pm
2:47 pm
नवापारा रोड
3:00 pm
3:05 pm
खरिअर रोड
3:20 pm
3:22 pm
कोमाखान
3:35 pm
3:40 pm
बागबहरा
3:53 pm
3:55 pm
भिम्खोज
4:13 pm
4:15 pm
अरंड
4:30 pm
4:35 pm
महासमुंद
5:10 pm
5:12 pm
बेलसोंडा
6:00 pm
6:02 pm
आरंग महानदी
6:43 pm
6:45 pm
लाखोली
6:56 pm
6:58 pm
मंदिर हसौद
7:13 pm
7:15 pm
रायपुर र व ब्लॉक हूट
7:30 pm
 
रायपुर जंक्शन