ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

64512 ऊना हिमाचल सहारनपुर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:20 pm
ऊना हिमाचल
1:33 pm
1:34 pm
राइ मैहतपुर
1:50 pm
2:15 pm
नंगल बाँध
2:32 pm
2:34 pm
आनंदपुर साहिब
2:43 pm
2:45 pm
किरतपुर साहिब
2:56 pm
2:57 pm
भरतगढ़
3:05 pm
3:06 pm
घनौली
3:18 pm
3:20 pm
रूपनगर
3:27 pm
3:28 pm
मियापुर
3:39 pm
3:40 pm
कुराली
3:49 pm
3:50 pm
मोरिंडा
3:54 pm
3:56 pm
न्यू मोरिंडा
4:03 pm
4:04 pm
नोगंवान
4:13 pm
4:14 pm
बस्सी पठनं
4:21 pm
4:22 pm
फतेहगढ़ साहिब
4:35 pm
4:37 pm
सिरहिन्द जंक्शन
4:43 pm
4:44 pm
साधू गढ़
4:51 pm
4:52 pm
सराय बंजारा
5:00 pm
5:30 pm
राजपुरा जंक्शन
5:36 pm
5:38 pm
संभू
5:46 pm
5:48 pm
अम्बाला सिटी
6:10 pm
6:20 pm
अम्बाला कैंट जंक्शन
6:30 pm
6:31 pm
दुखेरी
6:36 pm
6:37 pm
केसरी
6:42 pm
6:43 pm
तांडवाल
6:48 pm
6:49 pm
बरार
6:56 pm
6:57 pm
मुस्तफबाद
7:04 pm
7:05 pm
दरज़पुर
7:10 pm
7:11 pm
जगाधरी वर्कशॉप
7:16 pm
7:18 pm
यमुनानगर जगाधरी
7:25 pm
7:26 pm
कलनौर
7:34 pm
7:35 pm
सरसवा
7:39 pm
7:41 pm
पीलखनी
8:00 pm
 
सहारनपुर जंक्शन