ट्रेन रनिंग स्टेटस

68724 गोंदिया रायपुर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:00 am
गोंदिया जंक्शन
7:07 am
7:08 am
गुदमा
7:15 am
7:17 am
अम्गाँव
7:24 am
7:25 am
धनोली
7:30 am
7:32 am
सलेकासा
7:45 am
7:46 am
दरेकसा
7:51 am
7:53 am
बोर्तालाओ
8:04 am
8:05 am
पनिअजोब
8:25 am
8:35 am
डोंगरगढ़
8:41 am
8:42 am
जत्कंहर
8:49 am
8:50 am
मुसरा
9:00 am
9:01 am
बकल
9:10 am
9:12 am
राज नंदगाँव
9:19 am
9:20 am
परमलकसा
9:26 am
9:27 am
मुर्हिपर
9:33 am
9:34 am
रासमरा
10:10 am
10:15 am
दुर्ग जंक्शन
10:20 am
10:21 am
भिलाई नगर
10:25 am
10:26 am
भिलाई पॉवर हाउस
10:30 am
10:31 am
भिलाई
10:35 am
10:36 am
देवबलोदा चारोड़ा
10:48 am
10:49 am
कुम्हारी
10:54 am
10:55 am
सरोना
10:59 am
11:00 am
सरस्वती नगर हॉल्ट
11:20 am
 
रायपुर जंक्शन