ट्रेन रनिंग स्टेटस

69150 भरूच विरार पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:50 pm
भरूच जंक्शन
1:59 pm
2:00 pm
अंकलेश्वर जंक्शन
2:09 pm
2:10 pm
पनोली
2:15 pm
2:16 pm
हथुरण
2:21 pm
2:22 pm
कोसम्बा जंक्शन
2:30 pm
2:31 pm
किम
2:38 pm
2:39 pm
कुद्सद
2:45 pm
2:46 pm
सायन
2:50 pm
2:51 pm
गोथंगम
2:55 pm
2:56 pm
कोसाद
3:01 pm
3:02 pm
उतरन
3:50 pm
4:25 pm
सूरत
4:31 pm
4:32 pm
उधना जंक्शन
4:37 pm
4:38 pm
भेस्तान
4:43 pm
4:44 pm
सचिन
4:50 pm
4:51 pm
मारोली
4:57 pm
4:59 pm
नवसारी
5:04 pm
5:05 pm
गांधीस्मृति
5:11 pm
5:12 pm
वेद्छा
5:16 pm
5:17 pm
अन्चेली
5:22 pm
5:23 pm
अमल्साद
5:28 pm
5:29 pm
बिलिमोरा जंक्शन
5:34 pm
5:35 pm
जोरावासन
5:43 pm
5:44 pm
डूंगरी
6:02 pm
6:07 pm
वलसाड
6:18 pm
6:19 pm
अतुल
6:24 pm
6:25 pm
पारदी
6:30 pm
6:31 pm
उद्वादा
6:36 pm
6:37 pm
बगवाडा हॉल्ट
6:47 pm
6:48 pm
वापी
7:08 pm
7:09 pm
कराम्बेली
7:15 pm
7:16 pm
भिलाद
7:26 pm
7:27 pm
संजन
7:34 pm
7:35 pm
ऊमरगाम रोड
7:44 pm
7:45 pm
घोल्वाद
8:00 pm
8:02 pm
दहानू रोड
8:14 pm
8:15 pm
वन्गांव
8:21 pm
8:23 pm
बोईसर
8:35 pm
8:37 pm
पालघर
8:45 pm
8:46 pm
केल्वे रोड
8:51 pm
8:53 pm
सफले
9:06 pm
9:07 pm
वैतारना
9:30 pm
 
विरार
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR