ट्रेन रनिंग स्टेटस

95616 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:24 pm
तितवाला
6:31 pm
6:32 pm
अम्बिवली
6:34 pm
6:35 pm
शहद
6:39 pm
6:40 pm
कल्याण जंक्शन
6:44 pm
6:45 pm
थाकुरली
6:47 pm
6:48 pm
डोम्बिवली
6:50 pm
6:51 pm
कोपर
6:55 pm
6:56 pm
दिवा जंक्शन
6:59 pm
7:00 pm
मुम्बरा
7:05 pm
7:06 pm
कालवा
7:10 pm
7:11 pm
ठाणे
7:14 pm
7:15 pm
मुलुंड
7:22 pm
7:23 pm
विखरोली
7:31 pm
7:32 pm
कुर्ला जंक्शन
7:39 pm
7:40 pm
दादर सेंट्रल
7:45 pm
7:46 pm
भाईखल्ला
7:55 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस