ट्रेन रनिंग स्टेटस

96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:08 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
2:10 pm
2:11 pm
मस्जिद
2:12 pm
2:13 pm
संधुर्स्त रोड
2:15 pm
2:16 pm
भाईखल्ला
2:17 pm
2:18 pm
चिंचपोकली
2:19 pm
2:20 pm
कर्री रोड
2:22 pm
2:23 pm
परेल
2:25 pm
2:26 pm
दादर सेंट्रल
2:28 pm
2:29 pm
माटुंगा
2:31 pm
2:32 pm
सायन
2:35 pm
2:36 pm
कुर्ला जंक्शन
2:38 pm
2:39 pm
विद्याविहार
2:41 pm
2:42 pm
घाट कोपर
2:45 pm
2:46 pm
विखरोली
2:48 pm
2:49 pm
कान्जुर मार्ग
2:51 pm
2:52 pm
भांडुप
2:54 pm
2:55 pm
नाहुर
2:57 pm
2:58 pm
मुलुंड
3:02 pm
3:03 pm
ठाणे
3:06 pm
3:07 pm
कालवा
3:12 pm
3:13 pm
मुम्बरा
3:16 pm
3:17 pm
दिवा जंक्शन
3:21 pm
3:22 pm
कोपर
3:24 pm
3:25 pm
डोम्बिवली
3:28 pm
3:29 pm
थाकुरली
3:34 pm
3:35 pm
कल्याण जंक्शन
3:38 pm
3:39 pm
शहद
3:41 pm
3:42 pm
अम्बिवली
3:50 pm
 
तितवाला