ट्रेन रनिंग स्टेटस

96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:20 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
9:22 pm
9:23 pm
मस्जिद
9:24 pm
9:25 pm
संधुर्स्त रोड
9:27 pm
9:28 pm
भाईखल्ला
9:29 pm
9:30 pm
चिंचपोकली
9:31 pm
9:32 pm
कर्री रोड
9:34 pm
9:35 pm
परेल
9:37 pm
9:38 pm
दादर सेंट्रल
9:40 pm
9:41 pm
माटुंगा
9:43 pm
9:44 pm
सायन
9:47 pm
9:48 pm
कुर्ला जंक्शन
9:50 pm
9:51 pm
विद्याविहार
9:53 pm
9:54 pm
घाट कोपर
9:57 pm
9:58 pm
विखरोली
10:00 pm
10:01 pm
कान्जुर मार्ग
10:03 pm
10:04 pm
भांडुप
10:06 pm
10:07 pm
नाहुर
10:09 pm
10:10 pm
मुलुंड
10:14 pm
10:15 pm
ठाणे
10:18 pm
10:19 pm
कालवा
10:24 pm
10:25 pm
मुम्बरा
10:28 pm
10:29 pm
दिवा जंक्शन
10:33 pm
10:34 pm
कोपर
10:37 pm
10:38 pm
डोम्बिवली
10:41 pm
10:42 pm
थाकुरली
10:48 pm
10:49 pm
कल्याण जंक्शन
10:52 pm
10:53 pm
शहद
10:55 pm
10:56 pm
अम्बिवली
11:04 pm
 
तितवाला