ट्रेन रनिंग स्टेटस

97052 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:50 am
कल्याण जंक्शन
11:56 am
11:57 am
थाकुरली
12:00 pm
12:01 pm
डोम्बिवली
12:03 pm
12:04 pm
कोपर
12:08 pm
12:09 pm
दिवा जंक्शन
12:12 pm
12:13 pm
मुम्बरा
12:18 pm
12:19 pm
कालवा
12:24 pm
12:25 pm
ठाणे
12:29 pm
12:30 pm
मुलुंड
12:32 pm
12:33 pm
नाहुर
12:35 pm
12:36 pm
भांडुप
12:38 pm
12:39 pm
कान्जुर मार्ग
12:41 pm
12:42 pm
विखरोली
12:45 pm
12:46 pm
घाट कोपर
12:48 pm
12:49 pm
विद्याविहार
12:51 pm
12:52 pm
कुर्ला जंक्शन
12:55 pm
12:56 pm
सायन
12:58 pm
12:59 pm
माटुंगा
1:02 pm
1:03 pm
दादर सेंट्रल
1:05 pm
1:06 pm
परेल
1:08 pm
1:09 pm
कर्री रोड
1:10 pm
1:11 pm
चिंचपोकली
1:12 pm
1:13 pm
भाईखल्ला
1:15 pm
1:16 pm
संधुर्स्त रोड
1:18 pm
1:19 pm
मस्जिद
1:22 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस