ट्रेन रनिंग स्टेटस

97068 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:43 pm
कल्याण जंक्शन
1:48 pm
1:49 pm
थाकुरली
1:51 pm
1:52 pm
डोम्बिवली
1:55 pm
1:56 pm
कोपर
2:00 pm
2:01 pm
दिवा जंक्शन
2:04 pm
2:05 pm
मुम्बरा
2:10 pm
2:11 pm
कालवा
2:14 pm
2:15 pm
ठाणे
2:19 pm
2:20 pm
मुलुंड
2:22 pm
2:23 pm
नाहुर
2:25 pm
2:26 pm
भांडुप
2:28 pm
2:29 pm
कान्जुर मार्ग
2:31 pm
2:32 pm
विखरोली
2:35 pm
2:36 pm
घाट कोपर
2:38 pm
2:39 pm
विद्याविहार
2:41 pm
2:42 pm
कुर्ला जंक्शन
2:45 pm
2:46 pm
सायन
2:48 pm
2:49 pm
माटुंगा
2:52 pm
2:53 pm
दादर सेंट्रल
2:55 pm
2:56 pm
परेल
2:58 pm
2:59 pm
कर्री रोड
3:00 pm
3:01 pm
चिंचपोकली
3:02 pm
3:03 pm
भाईखल्ला
3:05 pm
3:06 pm
संधुर्स्त रोड
3:08 pm
3:09 pm
मस्जिद
3:12 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस