ट्रेन रनिंग स्टेटस

97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:50 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
3:52 pm
3:53 pm
मस्जिद
3:54 pm
3:55 pm
संधुर्स्त रोड
3:57 pm
3:58 pm
भाईखल्ला
3:59 pm
4:00 pm
चिंचपोकली
4:01 pm
4:02 pm
कर्री रोड
4:04 pm
4:05 pm
परेल
4:07 pm
4:08 pm
दादर सेंट्रल
4:10 pm
4:11 pm
माटुंगा
4:13 pm
4:14 pm
सायन
4:17 pm
4:18 pm
कुर्ला जंक्शन
4:20 pm
4:21 pm
विद्याविहार
4:23 pm
4:24 pm
घाट कोपर
4:27 pm
4:28 pm
विखरोली
4:30 pm
4:31 pm
कान्जुर मार्ग
4:33 pm
4:34 pm
भांडुप
4:36 pm
4:37 pm
नाहुर
4:39 pm
4:40 pm
मुलुंड
4:45 pm
4:46 pm
ठाणे
4:49 pm
4:50 pm
कालवा
4:55 pm
4:56 pm
मुम्बरा
4:59 pm
5:00 pm
दिवा जंक्शन
5:04 pm
5:05 pm
कोपर
5:07 pm
5:08 pm
डोम्बिवली
5:11 pm
5:12 pm
थाकुरली
5:18 pm
 
कल्याण जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)