ट्रेन रनिंग स्टेटस

98227 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:06 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:08 pm
10:09 pm
मस्जिद
10:11 pm
10:12 pm
संधुर्स्त रोड
10:13 pm
10:14 pm
डोकयार्ड रोड
10:15 pm
10:16 pm
रेय रोड
10:17 pm
10:18 pm
काटन ग्रीन
10:20 pm
10:21 pm
सेवरी
10:23 pm
10:24 pm
वडाला रोड
10:28 pm
10:29 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
10:31 pm
10:32 pm
चुनाभट्टी
10:34 pm
10:35 pm
कुर्ला जंक्शन
10:37 pm
10:38 pm
तिलक नगर
10:39 pm
10:40 pm
चेम्बूर
10:42 pm
10:43 pm
गोवंदी
10:45 pm
10:46 pm
मानखुर्द
10:54 pm
10:55 pm
वाशी
10:56 pm
10:57 pm
संपदा
10:59 pm
11:00 pm
जुईनगर
11:03 pm
11:04 pm
नेरुल
11:06 pm
11:07 pm
सी वूड धारवी
11:10 pm
11:11 pm
बेलापुर
11:14 pm
11:15 pm
खारघर
11:17 pm
11:18 pm
मानसरोवर
11:20 pm
11:21 pm
खंडेश्वर
11:26 pm
 
पनवेल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)