ट्रेन रनिंग स्टेटस

98913 पनवेल अँधेरी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:29 pm
पनवेल
5:33 pm
5:34 pm
खंडेश्वर
5:36 pm
5:37 pm
मानसरोवर
5:39 pm
5:40 pm
खारघर
5:43 pm
5:44 pm
बेलापुर
5:47 pm
5:48 pm
सी वूड धारवी
5:50 pm
5:51 pm
नेरुल
5:53 pm
5:54 pm
जुईनगर
5:56 pm
5:57 pm
संपदा
5:58 pm
5:59 pm
वाशी
6:07 pm
6:08 pm
मानखुर्द
6:10 pm
6:11 pm
गोवंदी
6:12 pm
6:13 pm
चेम्बूर
6:15 pm
6:16 pm
तिलक नगर
6:18 pm
6:19 pm
कुर्ला जंक्शन
6:21 pm
6:22 pm
चुनाभट्टी
6:24 pm
6:25 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
6:32 pm
6:37 pm
वडाला रोड
6:41 pm
6:42 pm
किंग्स सरकल
6:43 pm
6:44 pm
माहिम जंक्शन
6:47 pm
6:48 pm
बांद्रा
6:51 pm
6:52 pm
खर रोड
6:54 pm
6:55 pm
सांता क्रूज़
6:57 pm
6:58 pm
विल्ले परले
7:02 pm
 
अँधेरी
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)