ट्रेन / तकप्रस्थान
14618 जनसेवा एक्सप्रेस
सीतापुर जंक्शन
14.08 घंटे
07:07
13-दिस
12408 कर्मभूमि एक्सप्रेस
सीतापुर जंक्शन
12.50 घंटे
10:00
13-दिस
15212 जननायक एक्सप्रेस
सीतापुर जंक्शन
14.35 घंटे
19:35
13-दिस
22424 अमृतसर गोरखपुर एक्सप्रेस
सीतापुर जंक्शन
13.03 घंटे
13:05
15-दिस
15532 अमृतसर सहरसा जनसाधारण
सीतापुर जंक्शन
17.05 घंटे
18:20
16-दिस
14604 अमृतसर सहरसा जन एक्सप्रेस
सीतापुर जंक्शन
12.28 घंटे
13:40
18-दिस
Station Name / Code
ब्यास जंक्शन
BEAS
सीतापुर जंक्शन
STP
New IRCTC Agent Registration