चेन्नई सेंट्रल से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
12507गुवाहाटी एक्सप्रेस10.00गुवाहाटी08.1046.10hr
12551यशवंतपुर कामख्या एक्सप्रेस16.15कामख्या जंक्शन14.0045.45hr
पेरम्बुर से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
12509गुवाहाटी एक्सप्रेस05.35गुवाहाटी06.0048.25hr
12515गुवाहाटी एक्सप्रेस05.35गुवाहाटी05.4048.05hr
22501KSR बेंगलूरु न्यू तीनसुकिया सुपरफ़ास्ट09.05गुवाहाटी08.4547.40hr
12503बंगलौर कैन्ट अगरतला हमसफ़र 15.50गुवाहाटी13.5546.05hr
तांबरम से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
15629गुवाहाटी एक्सप्रेस21.45गुवाहाटी04.4555.00hr
15929डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस21.45गुवाहाटी04.4555.00hr