दीनदयाल उपाध्याय Jn से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
15632गुवाहाटी बारमेर बीकानेर एक्सप्रेस09.1903.3818.19hr
12307हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस10.0004.0518.05hr
15624कामख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस18.1419.3725.23hr
वाराणसी जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
14853मरुधर एक्सप्रेस17.2016.3023.10hr
14863मरुधर एक्सप्रेस18.1516.3022.15hr
14865मरुधर एक्सप्रेस18.1516.3022.15hr