दीनदयाल उपाध्याय Jn से
ट्रेन / तकप्रस्थान
15636 द्वारका एक्स्प्रेस
नागदा जंक्शन
09:17
22-अक्टू
19422 पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस
नागदा जंक्शन
13:59
22-अक्टू
12948 अज़ीमाबाद एक्स्प्रेस
नागदा जंक्शन
03:19
24-अक्टू
12942 आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस
नागदा जंक्शन
03:10
25-अक्टू
वाराणसी जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22970 वाराणसी ओखा सुपरफ़ास्ट
नागदा जंक्शन
21:55
19168 साबरमती एक्स्प्रेस
नागदा जंक्शन
14:30
20-अक्टू
New IRCTC Agent Registration