तिरुप्पूर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16687नवयुग एक्स्प्रेस01.0514.0036.55hr
16317हिमसागर एक्सप्रेस02.0014.0036.00hr
12647कोंगु एक्सप्रेस15.2507.3540.10hr
12512राप्तीसागर एक्सप्रेस16.0504.1836.13hr
12522राप्तीसागर एक्सप्रेस16.0504.1836.13hr
12625केरला एक्स्प्रेस20.5006.5534.05hr
12643निजामुद्दीन एक्सप्रेस23.5810.2834.30hr
12645निजामुद्दीन एक्सप्रेस23.5810.2834.30hr