तितवाला से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
96602तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.01छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.4401.43hr
96604तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.1501.43hr
96606तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.4801.43hr
96402कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.0401.42hr
96608तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.2001.45hr
96404कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.3801.41hr
96610तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.13छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.5601.43hr
96502असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.2201.48hr
96612तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.3001.44hr
95402कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.07छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.2301.16hr
95602तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.4001.19hr
96504असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.31छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1601.45hr
95404कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.0101.19hr
96614तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.52छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3701.45hr
95502असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1501.18hr
96616तितवाला दादर सेंट्रल लोकल08.10दादर सेंट्रल09.3701.27hr
95406कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.19छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3801.19hr
96618तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.33छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.1801.45hr
95504असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.53छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.1201.19hr
95604तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट09.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.3401.30hr
96506असंगांव ठाणे लोकल09.10ठाणे09.5700.47hr
95408कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट09.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.4901.34hr
96508असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.41छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.2401.43hr
96620तितवाला ठाणे लोकल09.54ठाणे10.4000.46hr
96510असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.0301.40hr
95606तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट10.37छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.0201.25hr
96622तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.4001.46hr
95410कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट11.07छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.2701.20hr
96624तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.0601.48hr
96512असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.2601.48hr
96626तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.4201.48hr
95412कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट12.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.2401.15hr
96628तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.0301.42hr
96630तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.45छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.2901.44hr
96632तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.01छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.4301.42hr
95414कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट13.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.3301.17hr
96634तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.0401.44hr
96514असंगांव ठाणे लोकल13.38ठाणे14.2300.45hr
96636तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.51छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.3701.46hr
95416कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट14.28छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.4501.17hr
96638तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.2901.45hr
96640तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.4801.43hr
95506असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट15.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.5701.33hr
96642तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2001.45hr
95418कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट15.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.0001.20hr
95608तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट15.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2901.31hr
95508असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट16.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2601.20hr
95420कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट16.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.5001.16hr
95610तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट16.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.1101.27hr
95510असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट17.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.1901.13hr
95612तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट17.11छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.2901.18hr
95422कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट17.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.3601.15hr
95614तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट17.30छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.5701.27hr
51154भुसावल मुंबई पैसेंजर17.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.0501.30hr
95512असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट17.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.1801.32hr
95424कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट18.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.3201.18hr
95616तितवाला मुंबई छ. शिवाजी फास्ट18.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.5501.31hr
96516असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.37छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.2201.45hr
96644तितवाला ठाणे लोकल19.01ठाणे19.4800.47hr
95426कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट19.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3501.20hr
95514असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट19.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.5201.20hr
96646तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.47छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.3601.49hr
96518असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.5201.47hr
96648तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.0401.43hr
96650तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.37छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.2801.51hr
95516असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट20.55छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.1801.23hr
96652तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.4301.43hr
95428कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट21.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.3101.19hr
96654तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.0801.44hr
96656तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.5201.46hr
95430कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट22.17छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.3101.14hr
96658तितवाला ठाणे लोकल22.25ठाणे23.1500.50hr
96520असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.33छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.1901.46hr
96406कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.4501.43hr
96660तितवाला ठाणे लोकल23.14ठाणे00.0100.47hr
96522असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.29ठाणे00.1500.46hr