from Kajri to Kechki
Train / Name / Destination / TravelDepArr
53350 DOS BRWD PASS
Dehri On Son → Kechki (00.47 hr)
09.50
23-Jul
10.37
23-Jul
53344 CPU GMO PASS
Chopan → Kechki (01.12 hr)
12.02
23-Jul
13.14
23-Jul
53526 BSB BRKA PASS
Varanasi Jn → Kechki (00.49 hr)
15.40
23-Jul
16.29
23-Jul
53358 DOS BRKA PASS
Dehri On Son → Kechki (00.51 hr)
16.36
23-Jul
17.27
23-Jul
53352 CAR BRWD PASS
Chunar Jn → Kechki (00.59 hr)
22.14
23-Jul
23.13
23-Jul
53612 DOS BRWD PASS
Dehri On Son → Kechki (00.59 hr)
22.52
23-Jul
23.51
23-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback