Loading...
43004 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
04:04
43652 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
04:14
43202 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
04:22
66000 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
04:29
43654 AVD
Perambur (Chennai)
00.21 hr
04:39
43402 AJJ
Perambur (Chennai)
00.22 hr
04:52
43862 AVD
Perambur (Chennai)
00.24 hr
05:03
43932 AJJ
Perambur (Chennai)
00.22 hr
05:07
43006 AVD MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
05:14
43204 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
05:20
43404 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
05:34
43104 PTMS
Perambur (Chennai)
00.22 hr
05:51
43852 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
05:54
43656 AVD
Perambur (Chennai)
00.24 hr
06:04
43502 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
06:09
43008 AVD MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
06:19
66002 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
06:19
43206 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
06:27
43406 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
06:39
66004 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
06:44
43902 KBT
Perambur (Chennai)
00.22 hr
06:53
43106 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:02
43658 AVD
Perambur (Chennai)
00.24 hr
07:09
43504 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:16
43208 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:24
66016 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:33
43660 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
07:44
43210 TRL
Perambur (Chennai)
00.19 hr
07:55
43662 AVD
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:59
43506 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:04
43108 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:09
43212 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:17
43934 AJJ
Perambur (Chennai)
00.22 hr
08:19
43882 TI
Perambur (Chennai)
00.20 hr
08:23
66022 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:29
43508 TRT MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:30
43214 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:40
43664 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
08:49
43872 PAB
Perambur (Chennai)
00.22 hr
08:54
43218 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
09:06
43792 PTMS
Perambur (Chennai)
00.22 hr
09:11
43012 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
09:19
43412 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
09:29
43220 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
09:44
43014 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
09:59
43414 AJJ
Perambur (Chennai)
00.22 hr
10:04
43942 TRT
Perambur (Chennai)
00.22 hr
10:22
43224 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
10:37
43110 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
10:54
43016 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
11:04
43416 AJJ-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.15 hr
11:07
66008 AJJ
Perambur (Chennai)
00.24 hr
11:10
66041 MSB CGL MSB CIRCULAR
Chengalpattu Jn
03.36 hr
11:11
43226 TRL
Perambur (Chennai)
00.23 hr
11:21
43762 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
11:37
43510 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
11:45
43112 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
11:47
43228 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
11:57
43666 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
12:14
43418 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
12:20
43952 KBT
Perambur (Chennai)
00.22 hr
12:47
43114 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
12:54
43420 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
13:14
43018 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
13:34
43230 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
13:39
43116 PTMS
Perambur (Chennai)
00.22 hr
14:01
43764 TRL
Perambur (Chennai)
00.24 hr
14:04
43512 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
14:10
43904 KBT
Perambur (Chennai)
00.22 hr
14:32
40900 MSB-CGL-AJJ-MSB CIRCULAR
Perambur (Chennai)
00.22 hr
14:37
43668 AVD
Perambur (Chennai)
00.24 hr
14:49
43118 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
14:54
43422 AJJ
Perambur (Chennai)
00.19 hr
15:02
43232 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
15:14
43120 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
15:34
43234 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
15:40
43514 TRT
Perambur (Chennai)
00.27 hr
15:50
43236 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
16:16
43670 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:19
66048 AJJ
Perambur (Chennai)
00.24 hr
16:25
43020 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:34
43022 AVD MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:34
43238 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
16:40
43672 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:44
43122 PTMS
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:47
43424 AJJ MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:54
43426 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
16:54
43674 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:59
43240 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
17:10
43516 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
17:14
43938 AJJ
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:27
43242 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
17:34
43244 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
17:50
43124 PTMS
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:51
43676 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:54
43428 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
18:05
66006 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:19
43766 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:27
43518 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
18:34
43246 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
18:45
43430 AJJ
Perambur (Chennai)
00.22 hr
19:07
43768 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
19:10
43126 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
19:11
43248 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
19:31
43520 TRT
Perambur (Chennai)
00.22 hr
19:34
66014 AJJ
Perambur (Chennai)
00.23 hr
19:52
43128 PTMS
Perambur (Chennai)
00.23 hr
19:55
43770 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
20:07
43434 AJJ
Perambur (Chennai)
00.22 hr
20:14
43250 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
20:17
43252 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
20:32
43436 AJJ
Perambur (Chennai)
00.20 hr
20:45
43794 PTMS
Perambur (Chennai)
00.31 hr
20:49
43782 PTMS-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
20:50
43258 TRL MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
21:02
43254 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
21:04
43256 TRL MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
21:05
66010 AJJ
Perambur (Chennai)
00.22 hr
21:07
43260 TRL MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
21:22
43438 AJJ MAS LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
21:34
43440 AJJ
Perambur (Chennai)
00.20 hr
21:35
43522 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
22:01
43130 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
22:11
43262 TRL MMCC LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
22:14
43442 AJJ
Perambur (Chennai)
00.20 hr
22:20
43444 AJJ
Perambur (Chennai)
00.20 hr
23:00
43132 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
23:07
43524 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
23:16
43102 PTMS
Perambur (Chennai)
00.22 hr
03:41
30-Jun
43002 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
03:54
30-Jun
43602 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
04:14
3-Jul
43052 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
04:29
3-Jul
43604 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
04:39
3-Jul
43054 AVD=MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
05:04
3-Jul
43812 AJJ-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
05:07
3-Jul
43802 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
05:12
3-Jul
43622 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
05:49
3-Jul
43606 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
06:04
3-Jul
43056 AVD=MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
06:14
3-Jul
43302 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
06:25
3-Jul
43462 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
06:44
3-Jul
43722 TRL-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.15 hr
06:57
3-Jul
43608 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
07:09
3-Jul
43532 TRT - MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:11
3-Jul
43464 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:30
3-Jul
43610 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
07:44
3-Jul
43650 AVD MSB LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
07:44
3-Jul
43304 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:45
3-Jul
43466 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
07:55
3-Jul
43612 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
07:59
3-Jul
43814 AJJ-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.24 hr
08:12
3-Jul
43058 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
08:14
3-Jul
43534 TRT-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:24
3-Jul
43306 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:35
3-Jul
43816 AJJ-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.24 hr
08:42
3-Jul
43614 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
08:49
3-Jul
43308 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:50
3-Jul
43468 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
08:55
3-Jul
43060 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
09:04
3-Jul
43752 PTMS
Perambur (Chennai)
00.22 hr
09:09
3-Jul
43470 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
09:10
3-Jul
43472 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
09:30
3-Jul
43310 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
09:55
3-Jul
43536 TRT-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
10:09
3-Jul
43062 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
10:19
3-Jul
43820 TRT
Perambur (Chennai)
00.21 hr
10:22
3-Jul
43312 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
10:35
3-Jul
43474 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
11:10
3-Jul
43702 TRL
Perambur (Chennai)
00.15 hr
11:32
3-Jul
43724 TRL-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.15 hr
11:37
3-Jul
43314 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
11:55
3-Jul
43616 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
12:14
3-Jul
43912 KBT
Perambur (Chennai)
00.22 hr
12:47
3-Jul
43538 TRT-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
13:09
3-Jul
43540 TRT-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
13:11
3-Jul
43726 TRL-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.15 hr
14:02
3-Jul
43704 TRL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
14:07
3-Jul
43478 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
14:10
3-Jul
43334 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
14:24
3-Jul
43336 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
14:39
3-Jul
43316 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
14:40
3-Jul
43618 AVD
Perambur (Chennai)
00.21 hr
14:49
3-Jul
43340 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
15:09
3-Jul
43480 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
15:10
3-Jul
43342 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
15:34
3-Jul
43318 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
15:40
3-Jul
43344 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
15:49
3-Jul
43542 TRT-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:11
3-Jul
43482 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
16:14
3-Jul
43620 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:24
3-Jul
43320 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
16:24
3-Jul
43346 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:24
3-Jul
43348 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:34
3-Jul
43728 TRL-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.15 hr
16:42
3-Jul
43322 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
16:45
3-Jul
43068 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
16:49
3-Jul
43624 AVD
Perambur (Chennai)
00.17 hr
16:57
3-Jul
43350 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:04
3-Jul
43484 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:12
3-Jul
43808 AJJ-MSB EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:27
3-Jul
43806 AJJ
Perambur (Chennai)
00.21 hr
17:32
3-Jul
43324 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
17:35
3-Jul
43352 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:39
3-Jul
43730 TRL-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.15 hr
17:42
3-Jul
43064 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:49
3-Jul
43626 AVD
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:54
3-Jul
43070 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
17:54
3-Jul
43486 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:12
3-Jul
43072 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:14
3-Jul
43066 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:19
3-Jul
43354 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:24
3-Jul
43706 TRL
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:27
3-Jul
43356 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:34
3-Jul
43326 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
18:35
3-Jul
43358 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:44
3-Jul
43074 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
18:54
3-Jul
43708 TRL
Perambur (Chennai)
00.24 hr
19:04
3-Jul
43076 AVD-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
19:04
3-Jul
43544 TRT-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
19:09
3-Jul
43360 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
19:29
3-Jul
43488 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
19:35
3-Jul
43732 TRL-MSB EMU
Perambur (Chennai)
00.15 hr
19:42
3-Jul
43328 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
19:55
3-Jul
43710 TRL
Perambur (Chennai)
00.17 hr
20:02
3-Jul
43362 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
20:09
3-Jul
43330 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
20:15
3-Jul
43364 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
20:24
3-Jul
43490 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
20:35
3-Jul
43754 PTMS
Perambur (Chennai)
00.21 hr
20:47
3-Jul
43366 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
21:09
3-Jul
43492 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
21:20
3-Jul
43332 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.21 hr
21:55
3-Jul
43368 TRL-MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
21:59
3-Jul
43494 AJJ-MASS EMU LOCAL
Perambur (Chennai)
00.21 hr
22:45
3-Jul
43546 TRT - MASS EMU
Perambur (Chennai)
00.22 hr
23:09
3-Jul
Station Name / Code
Annanur
ANNR
Perambur (Chennai)
PER
Chengalpattu Jn
CGL
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

Annanur to Perambur (Chennai) Trains

About Trains Between Annanur and Perambur (Chennai)

 1. Which trains run between Annanur and Perambur (Chennai)?
  There are 235 trains beween Annanur and Perambur (Chennai).
 2. When does the first train leave from Annanur?
  The first train from Annanur to Perambur (Chennai) is 43102- PTMS-MASS EMU LOCAL (43102) departs at 03.41 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Annanur?
  The last train from Annanur to Perambur (Chennai) is 43524- TRT-MASS EMU LOCAL (43524) departs at 23.16 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Perambur (Chennai) and its timing?
  The fastest train from Annanur to Perambur (Chennai) is TRL-MSB EMU (43722) departs at 06.57 and train runs on Su. It covers the distance of 12km in 00.15 hrs.