from Bagha Jatin F to Dakshin Durgapur H
Train / Name / Destination / TravelDepArr
34818 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.34 hr)
06.36
24-Jul
07.10
24-Jul
34820 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.35 hr)
07.11
24-Jul
07.46
24-Jul
34824 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.37 hr)
08.06
24-Jul
08.43
24-Jul
34826 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.33 hr)
09.13
24-Jul
09.46
24-Jul
34828 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.32 hr)
10.13
24-Jul
10.45
24-Jul
34830 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.34 hr)
10.54
24-Jul
11.28
24-Jul
34832 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.34 hr)
11.58
24-Jul
12.32
24-Jul
34834 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.34 hr)
12.51
24-Jul
13.25
24-Jul
34836 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.32 hr)
13.42
24-Jul
14.14
24-Jul
34838 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.32 hr)
14.26
24-Jul
14.58
24-Jul
34860 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.35 hr)
15.11
24-Jul
15.46
24-Jul
34840 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.35 hr)
15.56
24-Jul
16.31
24-Jul
34842 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.34 hr)
17.11
24-Jul
17.45
24-Jul
34844 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.34 hr)
18.18
24-Jul
18.52
24-Jul
34846 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.31 hr)
19.01
24-Jul
19.32
24-Jul
34898 SDAH MGT LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.31 hr)
19.21
24-Jul
19.52
24-Jul
34848 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.31 hr)
20.01
24-Jul
20.32
24-Jul
34850 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.32 hr)
20.36
24-Jul
21.08
24-Jul
34852 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.33 hr)
21.26
24-Jul
21.59
24-Jul
34854 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.35 hr)
22.11
24-Jul
22.46
24-Jul
34856 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.32 hr)
23.01
24-Jul
23.33
24-Jul
34858 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.27 hr)
23.58
24-Jul
00.25
25-Jul
34814 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.31 hr)
05.01
25-Jul
05.32
25-Jul
34816 SDAH DH LOCAL
Sealdah → Dakshin Durgapur H (00.35 hr)
05.39
25-Jul
06.14
25-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback