from Dd Upadhyaya Jn to Jaipur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
15632 GHY BME BKN EXP
Guwahati → Jaipur (13.51 hr)
09.19
16-Jun
23.10
16-Jun
12987 SDAH AJMER EXP
Sealdah → Jaipur (14.10 hr)
09.45
16-Jun
23.55
16-Jun
12307 HWH JU EXPRESS
Howrah Jn → Jaipur (14.35 hr)
10.00
16-Jun
00.35
17-Jun
12395 ZIYARAT EXPRESS
Rajendranagar T → Jaipur (13.54 hr)
23.06
19-Jun
13.00
20-Jun
12315 ANNANYA EXPRES
Kolkata → Jaipur (15.28 hr)
02.02
21-Jun
17.30
21-Jun
18631 RNC GARIBNWAZ EX
Ranchi → Jaipur (18.45 hr)
08.05
21-Jun
02.50
22-Jun
12496 PRATAP EXPRESS
Kolkata → Jaipur (13.55 hr)
09.15
22-Jun
23.10
22-Jun
from Varanasi Jn to Jaipur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
14863 MARUDHAR EXPRES
Varanasi Jn → Jaipur (17.50 hr)
18.15
16-Jun
12.05
17-Jun
14853 MARUDHAR EXPRES
Varanasi Jn → Jaipur (18.45 hr)
17.20
17-Jun
12.05
18-Jun
14865 MARUDHAR EXPRES
Varanasi Jn → Jaipur (17.50 hr)
18.15
20-Jun
12.05
21-Jun
19408 BSB ADI EXP
Varanasi Jn → Jaipur (20.00 hr)
15.35
22-Jun
11.35
23-Jun
New IRCTC Agent Registration
Feedback