from Jayasingpur to Bhilavadi
Train / Name / Destination / TravelDepArr
71420 KOP-PUNE DEMU
C Sahumaharaj T Kolhapur → Bhilavadi (01.01 hr)
05.35
20-Jul
06.36
20-Jul
11030 KOYNA EXPRESS
C Sahumaharaj T Kolhapur → Bhilavadi (00.55 hr)
08.54
20-Jul
09.49
20-Jul
11039 MAHARASHTRA EXP
C Sahumaharaj T Kolhapur → Bhilavadi (01.04 hr)
16.15
20-Jul
17.19
20-Jul
71430 KOP STR DEMU
C Sahumaharaj T Kolhapur → Bhilavadi (01.09 hr)
17.40
20-Jul
18.49
20-Jul
11024 SAHYADRI EXP
C Sahumaharaj T Kolhapur → Bhilavadi (01.04 hr)
23.35
20-Jul
00.39
21-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback