from Jodhpur Jn to Bhatapara
Train / Name / Destination / TravelDepArr
18244 BGKT BSP EXP
Bhagat Ki Kothi → Bhatapara (34.03 hr)
01.35
18-Jul
11.38
19-Jul
20814 JU PURI EXPRESS
Jodhpur Jn → Bhatapara (30.31 hr)
14.00
20-Jul
20.31
21-Jul
18574 BGKT VSKP EXP
Bhagat Ki Kothi → Bhatapara (29.41 hr)
14.20
20-Jul
20.01
21-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback