from Jodhpur Jn to Sawai Madhopur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
12466 INTERCITY EXP
Jodhpur Jn → Sawai Madhopur (07.25 hr)
05.50
23-Jul
13.15
23-Jul
14813 JU BPL EXPRESS
Jodhpur Jn → Sawai Madhopur (12.30 hr)
08.00
23-Jul
20.30
23-Jul
14815 TBM HUMSAFR
Bhagat Ki Kothi → Sawai Madhopur (07.05 hr)
16.30
24-Jul
23.35
24-Jul
18244 BGKT BSP EXP
Bhagat Ki Kothi → Sawai Madhopur (08.35 hr)
01.35
25-Jul
10.10
25-Jul
16863 BGKT MQ EXPRESS
Bhagat Ki Kothi → Sawai Madhopur (07.05 hr)
16.30
25-Jul
23.35
25-Jul
20814 JU PURI EXPRESS
Jodhpur Jn → Sawai Madhopur (07.30 hr)
14.00
27-Jul
21.30
27-Jul
18574 BGKT VSKP EXP
Bhagat Ki Kothi → Sawai Madhopur (08.15 hr)
14.20
27-Jul
22.35
27-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback