91130 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
23:22
91144 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
23:38
91146 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
23:41
91152 VR CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
23:49
91154 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
23:51
91160 VIRAR CCG S FAST
Churchgate
00.38 hr
00:05
29-Jan
91162 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
00:08
29-Jan
91166 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
00:21
29-Jan
91168 VIRAR CCG S FAST
Churchgate
00.38 hr
00:25
29-Jan
91170 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
00:33
29-Jan
91174 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
00:46
29-Jan
91182 VIRAR CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
00:54
29-Jan
90004 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
04:05
29-Jan
90006 VIRAR CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
04:14
29-Jan
90008 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
04:18
29-Jan
90014 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
04:26
29-Jan
90016 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
04:32
29-Jan
90018 BYR CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
04:36
29-Jan
90020 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
04:40
29-Jan
90022 VIRAR CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
04:44
29-Jan
90024 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
04:49
29-Jan
90028 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
04:55
29-Jan
90030 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
04:59
29-Jan
90038 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
05:09
29-Jan
90040 BYR CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
05:09
29-Jan
90042 VIRAR CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
05:12
29-Jan
90044 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
05:18
29-Jan
90046 BYR CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
05:21
29-Jan
90048 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
05:26
29-Jan
90050 NSP CCG S FAST
Churchgate
00.40 hr
05:29
29-Jan
90052 BYR CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
05:32
29-Jan
90054 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
05:36
29-Jan
90058 BYR CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
05:41
29-Jan
90060 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
05:46
29-Jan
90062 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
05:49
29-Jan
90066 BYR CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
05:56
29-Jan
90068 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
06:02
29-Jan
90072 BYR CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
06:07
29-Jan
90074 VIRAR CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
06:08
29-Jan
90076 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
06:11
29-Jan
90078 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
06:15
29-Jan
90082 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
06:22
29-Jan
90086 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
06:28
29-Jan
90090 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
06:32
29-Jan
90096 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
06:39
29-Jan
90102 VIRAR CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
06:42
29-Jan
90100 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
06:42
29-Jan
90104 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
06:45
29-Jan
90106 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
06:46
29-Jan
90118 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.40 hr
06:53
29-Jan
90120 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
06:56
29-Jan
90122 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
07:00
29-Jan
90126 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
07:03
29-Jan
90128 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
07:06
29-Jan
90132 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
07:09
29-Jan
90136 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.37 hr
07:15
29-Jan
90142 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
07:16
29-Jan
90144 NSP CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
07:19
29-Jan
90146 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
07:22
29-Jan
90150 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
07:27
29-Jan
90154 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
07:29
29-Jan
90156 VR CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
07:32
29-Jan
90158 VR CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
07:35
29-Jan
90160 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
07:38
29-Jan
90162 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.41 hr
07:42
29-Jan
90170 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
07:46
29-Jan
90174 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
07:49
29-Jan
90178 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
07:55
29-Jan
90182 BVI CCG LADIES SPL
Churchgate
00.50 hr
07:57
29-Jan
90186 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
08:00
29-Jan
90194 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
08:03
29-Jan
94002 BVI CCG A/C SEMI FAST
Churchgate
00.40 hr
08:10
29-Jan
90210 MDD CCG FAST
Churchgate
00.39 hr
08:14
29-Jan
90214 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
08:19
29-Jan
90220 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
08:22
29-Jan
90218 GMN CCG S FAST
Churchgate
00.38 hr
08:23
29-Jan
90222 VIRAR CCG LADIES SPL
Churchgate
00.51 hr
08:26
29-Jan
90228 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
08:31
29-Jan
90232 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
08:35
29-Jan
90242 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.36 hr
08:41
29-Jan
90244 MDD CCG FAST
Churchgate
00.37 hr
08:44
29-Jan
90250 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.54 hr
08:46
29-Jan
90256 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.37 hr
08:53
29-Jan
90260 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
08:57
29-Jan
90264 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.40 hr
09:00
29-Jan
90270 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
09:03
29-Jan
90272 GMN CCG S FAST
Churchgate
00.38 hr
09:05
29-Jan
90280 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.54 hr
09:10
29-Jan
90282 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
09:14
29-Jan
90286 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
09:17
29-Jan
90296 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
09:23
29-Jan
90308 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
09:34
29-Jan
90306 GMN CCG S FAST
Churchgate
00.37 hr
09:35
29-Jan
90310 BYR CCG LADIES SPL
Churchgate
00.53 hr
09:37
29-Jan
90316 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.42 hr
09:42
29-Jan
90318 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
09:44
29-Jan
90326 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
09:51
29-Jan
90332 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
09:55
29-Jan
90340 GMN CCG S FAST
Churchgate
00.36 hr
09:59
29-Jan
90344 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
10:03
29-Jan
90350 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
10:07
29-Jan
90356 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
10:12
29-Jan
90364 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.40 hr
10:17
29-Jan
90368 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
10:20
29-Jan
90376 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
10:25
29-Jan
90382 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
10:29
29-Jan
90384 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.40 hr
10:32
29-Jan
90388 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
10:36
29-Jan
90394 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
10:39
29-Jan
90400 BYR CCG SEMI FAST
Churchgate
00.37 hr
10:44
29-Jan
90406 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
10:47
29-Jan
90410 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.37 hr
10:52
29-Jan
90414 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
10:58
29-Jan
90420 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
11:02
29-Jan
90422 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
11:07
29-Jan
90426 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
11:10
29-Jan
90428 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
11:14
29-Jan
90432 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
11:18
29-Jan
90436 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
11:23
29-Jan
90440 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
11:29
29-Jan
90448 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
11:36
29-Jan
90452 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
11:39
29-Jan
90458 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
11:48
29-Jan
90466 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
11:56
29-Jan
90470 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.40 hr
12:00
29-Jan
90472 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
12:03
29-Jan
90478 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
12:09
29-Jan
90480 VIRAR CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
12:13
29-Jan
90484 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
12:18
29-Jan
90488 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
12:24
29-Jan
90492 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
12:28
29-Jan
90498 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
12:31
29-Jan
90502 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
12:37
29-Jan
90512 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
12:47
29-Jan
90518 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
12:53
29-Jan
90526 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
13:03
29-Jan
90532 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
13:08
29-Jan
90536 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
13:11
29-Jan
90538 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
13:16
29-Jan
90540 VIRAR CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
13:19
29-Jan
90546 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
13:27
29-Jan
90550 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
13:31
29-Jan
90554 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
13:35
29-Jan
90560 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
13:38
29-Jan
90562 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
13:45
29-Jan
90566 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
13:48
29-Jan
90568 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
13:52
29-Jan
90576 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
13:57
29-Jan
90582 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
14:02
29-Jan
90586 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
14:09
29-Jan
90588 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
14:13
29-Jan
90592 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
14:17
29-Jan
90594 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
14:20
29-Jan
90598 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
14:24
29-Jan
90604 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
14:27
29-Jan
90606 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
14:32
29-Jan
90612 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
14:36
29-Jan
90620 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
14:44
29-Jan
90622 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
14:48
29-Jan
90626 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
14:52
29-Jan
90630 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
14:56
29-Jan
90634 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
15:00
29-Jan
90636 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
15:05
29-Jan
90644 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
15:13
29-Jan
90648 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
15:17
29-Jan
90652 BVI CCG FAST
Churchgate
00.37 hr
15:24
29-Jan
90656 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
15:30
29-Jan
90658 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
15:36
29-Jan
90664 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
15:41
29-Jan
90674 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
15:51
29-Jan
90676 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.38 hr
15:54
29-Jan
90678 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
15:57
29-Jan
90682 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
16:03
29-Jan
90686 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
16:06
29-Jan
90692 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
16:09
29-Jan
90700 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
16:16
29-Jan
90704 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
16:20
29-Jan
90708 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
16:25
29-Jan
90712 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
16:29
29-Jan
90716 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.41 hr
16:32
29-Jan
90720 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
16:36
29-Jan
90722 BVI CCG S FAST
Churchgate
00.38 hr
16:39
29-Jan
90728 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
16:45
29-Jan
90730 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
16:48
29-Jan
90736 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
16:51
29-Jan
90740 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.47 hr
16:58
29-Jan
90750 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
17:06
29-Jan
90754 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
17:10
29-Jan
90760 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
17:14
29-Jan
90764 BVI CCG FAST
Churchgate
00.38 hr
17:17
29-Jan
90768 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
17:21
29-Jan
90770 BSR CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
17:24
29-Jan
90776 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
17:29
29-Jan
90784 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
17:33
29-Jan
90792 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
17:40
29-Jan
90800 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
17:45
29-Jan
90802 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.54 hr
17:48
29-Jan
90812 BVI CCG FAST
Churchgate
00.35 hr
17:58
29-Jan
90816 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
18:01
29-Jan
90832 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
18:13
29-Jan
90836 BVI CCG FAST
Churchgate
00.34 hr
18:17
29-Jan
90842 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
18:20
29-Jan
90848 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
18:27
29-Jan
90850 BVI CCG FAST
Churchgate
00.38 hr
18:32
29-Jan
90858 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
18:34
29-Jan
90862 BVI CCG FAST
Churchgate
00.37 hr
18:40
29-Jan
90868 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
18:46
29-Jan
90872 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
18:49
29-Jan
90874 BVI CCG FAST
Churchgate
00.37 hr
18:52
29-Jan
90882 VIRAR CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
18:58
29-Jan
90884 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
19:01
29-Jan
90888 BVI CCG FAST
Churchgate
00.36 hr
19:04
29-Jan
90896 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
19:08
29-Jan
90904 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
19:15
29-Jan
90906 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
19:18
29-Jan
90912 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
19:22
29-Jan
90922 BVI CCG FAST
Churchgate
00.36 hr
19:30
29-Jan
90924 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
19:34
29-Jan
90928 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
19:37
29-Jan
90932 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
19:42
29-Jan
90938 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
19:46
29-Jan
90942 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
19:52
29-Jan
90946 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
19:56
29-Jan
90952 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.37 hr
19:58
29-Jan
90958 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
20:06
29-Jan
90962 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
20:10
29-Jan
90964 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
20:14
29-Jan
90970 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.56 hr
20:18
29-Jan
90976 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
20:25
29-Jan
90982 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
20:28
29-Jan
90986 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
20:31
29-Jan
90992 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.40 hr
20:36
29-Jan
90996 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
20:40
29-Jan
91002 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
20:46
29-Jan
91008 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
20:52
29-Jan
91024 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
21:06
29-Jan
91026 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
21:09
29-Jan
91028 BVI CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
21:12
29-Jan
91036 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
21:20
29-Jan
91050 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
21:37
29-Jan
91052 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
21:40
29-Jan
91056 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
21:48
29-Jan
91060 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
21:52
29-Jan
91064 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
21:56
29-Jan
91068 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.52 hr
22:00
29-Jan
91076 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
22:08
29-Jan
91086 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
22:19
29-Jan
91090 VIRAR CCG SEMI FAST
Churchgate
00.41 hr
22:23
29-Jan
91094 VR CCG SEMI FAST
Churchgate
00.39 hr
22:29
29-Jan
91096 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
22:30
29-Jan
91100 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
22:38
29-Jan
91108 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.50 hr
22:47
29-Jan
91112 VIRAR CCG S FAST
Churchgate
00.38 hr
22:54
29-Jan
91114 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.49 hr
22:55
29-Jan
91116 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.51 hr
23:00
29-Jan
91118 VIRAR CCG S FAST
Churchgate
00.39 hr
23:04
29-Jan
91120 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.48 hr
23:10
29-Jan
91124 BVI CCG LOCAL
Churchgate
00.53 hr
23:17
29-Jan
Station Name / Code
Jogeshwari
JOS
Churchgate
CCG
Be your own boss, become Official IRCTC Agent अपने बॉस खुद बनें, आज आधिकारिक IRCTC एजेंट बनें.
Click here to Register for IRCTC Agent
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback