from Kanij to Gothaj
Train / Name / Destination / TravelDepArr
69114 ADI BRC MEMU
Ahmedabad Jn → Gothaj (00.19 hr)
06.01
20-Jun
06.20
20-Jun
69108 ADI BRC MEMU
Ahmedabad Jn → Gothaj (00.18 hr)
08.50
20-Jun
09.08
20-Jun
69192 GNC ANND MEMU
Gandhinagar Capital → Gothaj (00.18 hr)
09.31
20-Jun
09.49
20-Jun
59050 VG BL PASS
Viramgam Jn → Gothaj (00.30 hr)
11.08
20-Jun
11.38
20-Jun
59442 AHMEDABAD PASS
Ahmedabad Jn → Gothaj (00.23 hr)
13.30
20-Jun
13.53
20-Jun
69128 ADI ANND MEMU
Ahmedabad Jn → Gothaj (00.24 hr)
14.20
20-Jun
14.44
20-Jun
69102 ADI BRC MEMU
Ahmedabad Jn → Gothaj (00.20 hr)
17.28
20-Jun
17.48
20-Jun
69130 ADI ANND MEMU
Ahmedabad Jn → Gothaj (00.23 hr)
19.47
20-Jun
20.10
20-Jun
59440 AHMADABAD PASS
Ahmedabad Jn → Gothaj (00.29 hr)
23.52
20-Jun
00.21
21-Jun
69106 ADI ANND MEMU
Ahmedabad Jn → Gothaj (00.25 hr)
01.23
21-Jun
01.48
21-Jun
New IRCTC Agent Registration
Feedback