from Karaikal to Velippalaiyam
Train / Name / Destination / TravelDepArr
76815 KIK TJ DEMU
Karaikal → Velippalaiyam (00.27 hr)
17.50
16-Jun
18.17
16-Jun
76851 KIK TPJ DMU
Karaikal → Velippalaiyam (00.27 hr)
06.30
17-Jun
06.57
17-Jun
76813 KIK VLKN DMU
Karaikal → Velippalaiyam (00.19 hr)
09.30
17-Jun
09.49
17-Jun
56711 KIK TPJ DMU
Karaikal → Velippalaiyam (00.19 hr)
12.40
17-Jun
12.59
17-Jun
76853 NCR TPJ DMU
Karaikal → Velippalaiyam (00.20 hr)
15.00
17-Jun
15.20
17-Jun
New IRCTC Agent Registration
Feedback