from Kenduapada to Korai
Train / Name / Destination / TravelDepArr
68407 BHC BBS MEMU
Bhadrakh → Korai (00.21 hr)
06.34
20-Jul
06.55
20-Jul
58001 HWH PURI PASS
Howrah Jn → Korai (00.25 hr)
07.54
20-Jul
08.19
20-Jul
58423 BHC CTC PASS
Bhadrakh → Korai (00.34 hr)
13.26
20-Jul
14.00
20-Jul
58435 BHC CTC PASS
Bhadrakh → Korai (00.25 hr)
15.51
20-Jul
16.16
20-Jul
18645 EAST COAST EXP
Howrah Jn → Korai (00.17 hr)
17.30
20-Jul
17.47
20-Jul
58009 KGP JJKR PASS
Kharagpur Jn → Korai (00.27 hr)
21.27
20-Jul
21.54
20-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback