from Khagaria Jn. to S Bhakhtiyarpur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
55534 SPJ SHC PASS
Samastipur Jn → S Bhakhtiyarpur (00.57 hr)
00.50
18-Jul
01.47
18-Jul
55566 SPJ SHC PASS
Samastipur Jn → S Bhakhtiyarpur (00.59 hr)
06.53
18-Jul
07.52
18-Jul
12204 SHC GARIB RATH
Amritsar Jn → S Bhakhtiyarpur (01.11 hr)
08.42
18-Jul
09.53
18-Jul
15284 JANKI EXPRESS
Jaynagar → S Bhakhtiyarpur (00.44 hr)
09.25
18-Jul
10.09
18-Jul
55560 SPJ SHC PASS
Samastipur Jn → S Bhakhtiyarpur (01.00 hr)
10.15
18-Jul
11.15
18-Jul
23226 SHC LINK EXPRESS
Rajendranagar T → S Bhakhtiyarpur (01.18 hr)
11.45
18-Jul
13.03
18-Jul
13206 JANHIT EXPRESS
Patliputra → S Bhakhtiyarpur (00.41 hr)
13.15
18-Jul
13.56
18-Jul
14618 JANSEWA EXP
Amritsar Jn → S Bhakhtiyarpur (01.21 hr)
13.35
18-Jul
14.56
18-Jul
05583 BGP SHC SPL
Bhagalpur → S Bhakhtiyarpur (01.03 hr)
14.27
18-Jul
15.30
18-Jul
12568 RAJYA RANI EXP
Patna Jn → S Bhakhtiyarpur (00.40 hr)
15.46
18-Jul
16.26
18-Jul
55554 SPJ SHC PASS
Samastipur Jn → S Bhakhtiyarpur (00.58 hr)
16.10
18-Jul
17.08
18-Jul
14604 JANSADHARAN EXP
Amritsar Jn → S Bhakhtiyarpur (00.44 hr)
18.35
18-Jul
19.19
18-Jul
55556 SPJ SHC PASS
Samastipur Jn → S Bhakhtiyarpur (01.04 hr)
19.13
18-Jul
20.17
18-Jul
18626 HTE PRNC EXP
Hatia → S Bhakhtiyarpur (01.08 hr)
20.03
18-Jul
21.11
18-Jul
55568 SPJ SHC PASS
Samastipur Jn → S Bhakhtiyarpur (01.00 hr)
21.25
18-Jul
22.25
18-Jul
05521 JMP SHC PASS
Jamalpur Jn → S Bhakhtiyarpur (01.01 hr)
22.52
18-Jul
23.53
18-Jul
15530 ANVT SHC JANSADHARAN
Anand Vihar Terminal → S Bhakhtiyarpur (00.49 hr)
01.20
20-Jul
02.09
20-Jul
15280 POORABIYA EXP
Anand Vihar Terminal → S Bhakhtiyarpur (00.56 hr)
17.10
20-Jul
18.06
20-Jul
15532 ASR SHC JANSADHARAN
Amritsar Jn → S Bhakhtiyarpur (00.59 hr)
02.05
24-Jul
03.04
24-Jul
from Mansi Jn to S Bhakhtiyarpur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
13163 HATE BAZARE EXP
Sealdah → S Bhakhtiyarpur (00.58 hr)
10.18
18-Jul
11.16
18-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback