from Kharagpur Jn to Kishanganj
Train / Name / Destination / TravelDepArr
12515 GUWAHATI EXP
Thiruvananthapuram Central → Kishanganj (10.55 hr)
08.30
23-Jul
19.25
23-Jul
22501 NEW TINSUKIA EXP
Ksr Bengaluru → Kishanganj (10.28 hr)
11.35
24-Jul
22.03
24-Jul
12503 AGTL HUMSAFAR
Bangalore Cant → Kishanganj (09.59 hr)
16.38
24-Jul
02.37
25-Jul
12507 ARONAI EXPRESS
Thiruvananthapuram Central → Kishanganj (10.28 hr)
11.35
25-Jul
22.03
25-Jul
12509 GUWAHATI EXP
Bangalore Cant → Kishanganj (10.55 hr)
08.30
26-Jul
19.25
26-Jul
07149 SC KYQ SPL
Secunderabad Jn → Kishanganj (11.05 hr)
08.50
27-Jul
19.55
27-Jul
15643 PURI KYQ EXPRESS
Puri → Kishanganj (12.45 hr)
04.50
28-Jul
17.35
28-Jul
12513 SC GHY EXP
Secunderabad Jn → Kishanganj (10.55 hr)
08.30
29-Jul
19.25
29-Jul
from Hijli to Kishanganj
Train / Name / Destination / TravelDepArr
06338 MAS GHY EXP
Mgr Chennai Ctr → Kishanganj (14.28 hr)
11.35
23-Jul
02.03
24-Jul
15639 PURI KYQ EXPRESS
Puri → Kishanganj (13.52 hr)
20.43
23-Jul
10.35
24-Jul
15629 NAGAON EXPRESS
Tambaram → Kishanganj (17.00 hr)
00.20
24-Jul
17.20
24-Jul
22611 MAS NJP EXPRESS
Mgr Chennai Ctr → Kishanganj (13.43 hr)
12.08
25-Jul
01.51
26-Jul
15929 DIBRUGARH EXP
Tambaram → Kishanganj (17.00 hr)
00.20
27-Jul
17.20
27-Jul
15905 DBRG VIVEK EXP
Kanniyakumari → Kishanganj (13.25 hr)
19.00
27-Jul
08.25
28-Jul
12551 YPRKYQ AC EXP
Yasvantpur Jn → Kishanganj (13.32 hr)
14.05
28-Jul
03.37
29-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback