from Khatkura to Kharagpur Jn
Train / Name / Destination / TravelDepArr
68012 TATA KGP MEMU
Tatanagar Jn → Kharagpur Jn (01.00 hr)
04.50
23-Jul
05.50
23-Jul
68016 TATA KGP MEMU
Tatanagar Jn → Kharagpur Jn (01.13 hr)
05.52
23-Jul
07.05
23-Jul
68006 TATA KGP MEMU
Tatanagar Jn → Kharagpur Jn (01.23 hr)
10.27
23-Jul
11.50
23-Jul
68004 GTS HWH MEMU
Ghatsila → Kharagpur Jn (00.57 hr)
14.53
23-Jul
15.50
23-Jul
68014 TATA KGP MEMU
Tatanagar Jn → Kharagpur Jn (01.27 hr)
16.13
23-Jul
17.40
23-Jul
58022 TATA KGP PASS
Tatanagar Jn → Kharagpur Jn (01.06 hr)
20.04
23-Jul
21.10
23-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback