from Khatu to Chhoti Khatu
Train / Name / Destination / TravelDepArr
74835 JU HSR DMU
Jodhpur Jn → Chhoti Khatu (00.07 hr)
15.42
24-Jul
15.49
24-Jul
22481 JU DEE SUP
Jodhpur Jn → Chhoti Khatu (00.05 hr)
21.14
24-Jul
21.19
24-Jul
54810 JU RE PASS
Jodhpur Jn → Chhoti Khatu (00.07 hr)
05.26
25-Jul
05.33
25-Jul
04851 MTD RTGH SPL
Merta Road Jn → Chhoti Khatu (00.07 hr)
08.54
25-Jul
09.01
25-Jul
15623 BGKT KYQ EXP
Bhagat Ki Kothi → Chhoti Khatu (00.04 hr)
19.05
30-Jul
19.09
30-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback