from Kiriharapur to Sadat
Train / Name / Destination / TravelDepArr
55149 GKP BCY PASS
Gorakhpur → Sadat (01.21 hr)
02.52
24-Jul
04.13
24-Jul
75113 BTT BCY DMU
Bhatni Jn → Sadat (01.51 hr)
06.48
24-Jul
08.39
24-Jul
15008 LJN BCY EXP
Lucknow Ne → Sadat (01.45 hr)
09.21
24-Jul
11.06
24-Jul
55123 BTT BCY PASS
Bhatni Jn → Sadat (02.29 hr)
15.10
24-Jul
17.39
24-Jul
55119 GKP BCY PASS
Gorakhpur → Sadat (01.55 hr)
19.15
24-Jul
21.10
24-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback