Loading...
97311 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:48
97025 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:53
97313 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:03
97315 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:11
97027 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:15
97317 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:19
97209 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:23
97321 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
08:29
97603 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.18 hr
08:32
97029 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:36
97501 CSTM GC LOCAL
Matunga
00.18 hr
08:40
97605 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.18 hr
08:44
97323 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:48
97031 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:52
97607 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
08:56
97325 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:00
97327 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:04
97033 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:08
97503 CSTM GC LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:11
97609 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:15
97211 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:19
97329 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:22
97611 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:26
97331 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.19 hr
09:30
97039 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.18 hr
09:34
97213 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.19 hr
09:37
97333 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.19 hr
09:40
97335 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
09:44
97613 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:48
97337 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:52
97615 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
09:56
96617 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
10:00
97041 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
10:05
97339 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
10:09
97341 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
10:13
97043 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
10:17
97617 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
10:21
97215 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
10:25
97343 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
10:29
97619 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.20 hr
10:33
97217 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.19 hr
10:37
97345 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.19 hr
10:43
97621 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.18 hr
10:47
97047 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.18 hr
10:51
97347 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
10:54
97349 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
10:59
97623 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.18 hr
11:03
96619 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:07
97351 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:11
97625 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:15
97353 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:19
97051 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:23
96621 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:27
97219 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:33
97355 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:39
96311 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:43
97357 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:48
97055 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:53
96623 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
11:57
96313 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:02
97057 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:10
97059 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:18
97359 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:27
97061 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:31
97063 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:35
96315 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:39
97225 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:43
96625 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
12:47
96317 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.19 hr
12:53
97361 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.19 hr
12:57
97067 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.19 hr
13:01
97069 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.19 hr
13:05
97363 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.19 hr
13:09
96627 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.19 hr
13:13
96319 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.18 hr
13:19
97071 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
13:25
96515 CSTM ASO LOCAL
Matunga
00.17 hr
13:33
97073 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
13:37
97365 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
13:41
96629 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
13:45
97077 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
13:49
96321 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
13:53
97229 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
13:57
97367 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:01
96631 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:11
97081 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:15
96205 CSTM BUD LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:20
97369 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:23
97083 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:29
97371 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:33
96323 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:37
97085 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:41
96633 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:49
96325 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
14:59
97089 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:03
97231 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:15
96635 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:19
97093 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:23
97233 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.18 hr
15:29
97373 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:31
96517 CSTM ASO LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:35
96637 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:39
97095 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:44
97235 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:49
97097 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
15:53
97099 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.18 hr
16:01
97237 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:08
97377 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:12
96329 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:16
97379 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:20
96639 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:24
97381 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:33
97239 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:37
97383 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:41
97627 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:46
97107 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:51
97385 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
16:55
97111 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.19 hr
17:03
97387 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
17:07
97389 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
17:11
97113 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:15
97391 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:19
97393 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:27
97629 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:31
97395 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:35
97119 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:39
97631 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:47
97397 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:51
97123 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
17:56
97245 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:01
97399 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.19 hr
18:07
97127 CSTM KYN LADIES
Matunga
00.19 hr
18:10
97129 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:17
97633 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:21
97247 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:25
97401 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:32
96641 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:37
97403 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:41
97249 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:45
97405 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:49
97635 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
18:53
97407 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
18:59
97135 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
19:04
97251 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
19:08
97137 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
19:17
97139 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
19:21
97411 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
19:25
96213 CSTM BUD LOCAL
Matunga
00.18 hr
19:35
97143 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
19:41
97413 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
19:48
97417 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
19:53
96215 CSTM BUD LOCAL
Matunga
00.17 hr
19:58
97255 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:03
96643 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:08
96333 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:16
97419 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:21
97257 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.18 hr
20:25
97637 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.18 hr
20:29
96645 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:34
97421 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:39
96335 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:43
97259 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.18 hr
20:51
97423 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:55
96519 CSTM ASO LOCAL
Matunga
00.17 hr
20:59
97425 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:07
96219 CSTM BUD LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:11
97261 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:15
96647 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:23
96221 CSTM BUD LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:31
96409 CSTM KSRA LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:35
97639 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:39
96337 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:43
96223 CSTM BUD LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:51
97427 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:55
97155 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
21:59
96649 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
22:03
97157 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
22:07
97641 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
22:11
97159 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.18 hr
22:19
97431 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
22:23
97161 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.18 hr
22:27
96019 CSTM KHPI LOCAL
Matunga
00.18 hr
22:31
97643 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.18 hr
22:34
97433 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
22:41
96225 CSTM BUD LOCAL
Matunga
00.17 hr
22:46
97435 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
22:50
96651 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
22:54
97645 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
22:58
97437 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:07
96341 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:11
97439 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:15
96653 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:23
97647 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:28
96119 CSTM KJT LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:33
97441 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:42
96655 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:47
97649 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
23:51
96343 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.18 hr
23:55
97443 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.18 hr
00:02
26-Apr
96301 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
00:08
26-Apr
96401 CSTM KSRA LOCAL
Matunga
00.17 hr
00:18
26-Apr
96101 CSTM KJT LOCAL
Matunga
00.17 hr
00:28
26-Apr
97301 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
00:31
26-Apr
97601 CSTM CLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
00:34
26-Apr
96403 CSTM KSRA LOCAL
Matunga
00.17 hr
04:18
26-Apr
96003 CSTM KHPI LOCAL
Matunga
00.17 hr
04:27
26-Apr
96107 CSTM KJT LOCAL
Matunga
00.17 hr
04:51
26-Apr
96405 CSTM KSRA LOCAL
Matunga
00.17 hr
05:03
26-Apr
96505 CSTM ASO LOCAL
Matunga
00.17 hr
05:15
26-Apr
96109 CSTM KJT LOCAL
Matunga
00.17 hr
05:23
26-Apr
96303 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
05:27
26-Apr
96605 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
05:31
26-Apr
96305 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
05:43
26-Apr
96607 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
05:55
26-Apr
96507 CSTM ASO LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:05
26-Apr
97011 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:13
26-Apr
96307 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:23
26-Apr
97201 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:26
26-Apr
96611 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:33
26-Apr
97203 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:36
26-Apr
97303 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:40
26-Apr
97015 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:44
26-Apr
97305 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:51
26-Apr
96309 CSTM ABH LOCAL
Matunga
00.17 hr
06:55
26-Apr
96613 CSTM TLA LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:03
26-Apr
97017 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:11
26-Apr
97307 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:15
26-Apr
97205 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:19
26-Apr
97019 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:27
26-Apr
97309 CSTM TNA LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:31
26-Apr
97021 CSTM KYN LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:35
26-Apr
97207 CSTM DI LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:39
26-Apr
96511 CSTM ASO LOCAL
Matunga
00.17 hr
07:45
26-Apr
Station Name / Code
Masjid
MSD
Matunga
MTN
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only


Alert : There is NO offical Tatkal Booking Software, please book from IRCTC website for personal use.

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback Jobs

Masjid to Matunga Trains

About Trains Between Masjid and Matunga

 1. Which trains run between Masjid and Matunga?
  There are 233 trains between Masjid and Matunga.
 2. When does the first train leave from Masjid?
  The first train from Masjid to Matunga is Mumbai Cst Thane LOCAL (97443) departs at 00.02 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Masjid?
  The last train from Masjid to Matunga is Mumbai Cst Ambarnath LOCAL (96343) departs at 23.55 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Matunga and its timing?
  The fastest train from Masjid to Matunga is Mumbai Cst Ambarnath LOCAL (96301) departs at 00.08 and train runs daily. It covers the distance of 9km in 00.17 hrs.