from Raika Bagh
Train / Name / Destination / TravelDepArr
22477 JU JP SF EXP
Jodhpur Jn → Jaipur (04.57 hr)
16.18
19-Jun
21.15
19-Jun
14660 RUNICHA EXPRESS
Jaisalmer → Gandhinagar Jaipur (05.35 hr)
23.33
19-Jun
05.08
20-Jun
14662 MALANI EXP
Barmer → Gandhinagar Jaipur (05.35 hr)
23.33
19-Jun
05.08
20-Jun
15013 RANIKHET EXP
Jaisalmer → Gandhinagar Jaipur (09.07 hr)
05.35
20-Jun
14.42
20-Jun
12466 INTERCITY EXP
Jodhpur Jn → Jaipur (04.47 hr)
06.03
20-Jun
10.50
20-Jun
14813 JU BPL EXPRESS
Jodhpur Jn → Durgapura (08.52 hr)
08.08
20-Jun
17.00
20-Jun
14854 MARUDHAR EXPRES
Jodhpur Jn → Gandhinagar Jaipur (06.14 hr)
09.38
20-Jun
15.52
20-Jun
16863 BGKT MQ EXPRESS
Bhagat Ki Kothi → Jaipur (05.02 hr)
16.28
20-Jun
21.30
20-Jun
14864 MARUDHAR EXPRES
Jodhpur Jn → Gandhinagar Jaipur (06.18 hr)
09.38
21-Jun
15.56
21-Jun
14866 MARUDHAR EXPRES
Jodhpur Jn → Gandhinagar Jaipur (06.17 hr)
09.38
26-Jun
15.55
26-Jun
from Jodhpur Jn
Train / Name / Destination / TravelDepArr
12462 MANDOR EXPRESS
Jodhpur Jn → Jaipur (05.05 hr)
19.45
19-Jun
00.50
20-Jun
12308 JU HWH SUPFAST
Jodhpur Jn → Jaipur (05.35 hr)
20.15
19-Jun
01.50
20-Jun
12464 RJSTHN S KRNTI
Jodhpur Jn → Jaipur (05.00 hr)
19.15
20-Jun
00.15
21-Jun
04188 VRL JHS SPL
Veraval → Gandhinagar Jaipur (07.00 hr)
00.45
22-Jun
07.45
22-Jun
20814 JU PURI EXPRESS
Jodhpur Jn → Jaipur (05.25 hr)
14.00
22-Jun
19.25
22-Jun
15631 BME GHY EXPRESS
Barmer → Jaipur (07.18 hr)
01.42
24-Jun
09.00
24-Jun
from Bhagat Ki Kothi
Train / Name / Destination / TravelDepArr
14815 TBM HUMSAFR
Bhagat Ki Kothi → Jaipur (05.30 hr)
16.00
19-Jun
21.30
19-Jun
18244 BGKT BSP EXP
Bhagat Ki Kothi → Jaipur (06.10 hr)
01.25
20-Jun
07.35
20-Jun
18574 BGKT VSKP EXP
Bhagat Ki Kothi → Jaipur (06.15 hr)
14.00
22-Jun
20.15
22-Jun
New IRCTC Agent Registration
Feedback